Elevar i grunnskolen

Til toppen
01552: Grunnskolen, etter organisasjonsform, eigeforhold og skolens storleik (talet på elevar) (K) (avslutta serie) 1994 - 2000
Sist endret
07.09.2000
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Måleenhet
Grunnskolar:
skolar
Elevar:
personar
Referansetid
Grunnskolar:
01.09.
Elevar:
01.09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
organisasjonsform
eierforhold
antall elever
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

organisasjonsform

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
eierforhold

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
antall elever

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kommune er det same som skolekommune. Teljingstidspunkt 01.09.
Regionalt nivå i tabellen er skolekommune.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
organisasjonsform
Barneskole med 7. klasse
Koden Barneskole med 7. klasse er ikke i bruk fra og med årgang 1997.

Brukerveiledning for statistikkbanken