Elevar i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

01552: Grunnskolen, etter organisasjonsform, eigeforhold og skolens storleik (talet på elevar) (K) (avslutta serie) 1994 - 2000

Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
08.09.2000 12:07
Grunnskolar:
skolar
Elevar:
personar
Grunnskolar:
01.09.
Elevar:
01.09.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1-5 elevar , 6-9 elevar , 10-19 elevar ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommune er det same som skolekommune. Teljingstidspunkt 01.09. Regionalt nivå i tabellen er skolekommune.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

organisasjonsform

Barneskole med 7. klasse

Koden Barneskole med 7. klasse er ikke i bruk fra og med årgang 1997.