Elevar i grunnskolen

01551: Elevar i grunnskolen, etter kjønn, klassesteg, organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) 1993 - 2000
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

klassesteg

Totalt 12 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 5 Valgte

Søk

eierforhold

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.09.2000
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Måleenhet
Elevar:
personar
Referansetid
Elevar:
01.09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kommune er det same som skolekommune. Telljingstidspunkt 01.09.
Regional enhet i tabellen er skolekommune. Fra og med 1996 er elevar i spesialklasser, eigne klasser for språklege minoritetar og norske skolar i utlandet medrekna i tabellen. Frå og med 1997 er tal for norske skolar i utlandet ikkje tatt med. Alle klassesteg er forskjøvet eit år på grunn av 6-årsreformen. For å få sammenlignbare tal må ein forskyve klassestega eit år før 1997.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
organisasjonsform
Barneskole med 7. klasse
Koden Barneskole med 7. klasse er ikke i bruk fra og med årgang 1997.

Brukerveiledning for statistikkbanken