Elevar i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

01551: Elevar i grunnskolen, etter kjønn, klassesteg, organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) 1993 - 2000

Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
08.09.2000 12:07
Elevar:
personar
Elevar:
01.09.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. klasse , 2. klasse , 3. klasse ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommune er det same som skolekommune. Telljingstidspunkt 01.09. Regional enhet i tabellen er skolekommune. Fra og med 1996 er elevar i spesialklasser, eigne klasser for språklege minoritetar og norske skolar i utlandet medrekna i tabellen. Frå og med 1997 er tal for norske skolar i utlandet ikkje tatt med. Alle klassesteg er forskjøvet eit år på grunn av 6-årsreformen. For å få sammenlignbare tal må ein forskyve klassestega eit år før 1997.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

organisasjonsform

Barneskole med 7. klasse

Koden Barneskole med 7. klasse er ikke i bruk fra og med årgang 1997.