Elevar i grunnskolen

Til toppen
01551: Elevar i grunnskolen, etter kjønn, klassesteg, organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) 1993 - 2000
Sist endret
07.09.2000
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Måleenhet
Elevar:
personar
Referansetid
Elevar:
01.09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
kjønn
klassesteg
organisasjonsform
eierforhold
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0


Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
klassesteg

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
organisasjonsform

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
eierforhold

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kommune er det same som skolekommune. Telljingstidspunkt 01.09.
Regional enhet i tabellen er skolekommune. Fra og med 1996 er elevar i spesialklasser, eigne klasser for språklege minoritetar og norske skolar i utlandet medrekna i tabellen. Frå og med 1997 er tal for norske skolar i utlandet ikkje tatt med. Alle klassesteg er forskjøvet eit år på grunn av 6-årsreformen. For å få sammenlignbare tal må ein forskyve klassestega eit år før 1997.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
organisasjonsform
Barneskole med 7. klasse
Koden Barneskole med 7. klasse er ikke i bruk fra og med årgang 1997.

Brukerveiledning for statistikkbanken