Byggeaktivitet i strandsonen

01405: Kystlinje, etter type (km) (K) (avslutta serie) 2003 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

kystlinjetype

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2011
Kontakt
Ola Erik Nordbeck, Statistisk sentralbyrå
+47 XXXX XXXX
oln@ssb.no

Måleenhet
Kystlinje:
km
Referansetid
Kystlinje:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde: Statens kartverk og Norsk polarinstitutt. Svalbard er inkludert fra og med 2008.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken