Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

01182: Kommunestyrevalget. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste (K) 1979 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

politisk parti

Totalt 20 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.01.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Valgte representanter:
personer
Referansetid
Valgte representanter:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken