Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget

Til toppen
01179: Fylkestingsvalget. Avgitte stemmer, etter stemmetype (K) (avslutta serie) 1975 - 2007
Sist endret
21.10.2010
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Avgitte stemmer:
stemmer
Referansetid
Avgitte stemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
Må velges *
stemmetype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

Må velges *

Totalt 356 Valgte 0

stemmetype

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget regnes ut på følgende måte: Avgitte stemmer(Godkjente pluss forkastede stemmesedler)*100/Personer med stemmerett. Eks 1995: 2014154*100/3374581 = 59,7 prosent. Personer med stemmerett finnes i en annen valgtabell.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken