Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget

Til toppen

01179: Fylkestingsvalget. Avgitte stemmer, etter stemmetype (K) (avslutta serie) 1975 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1975 , 1979 , 1983 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 356

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget regnes ut på følgende måte: Avgitte stemmer(Godkjente pluss forkastede stemmesedler)*100/Personer med stemmerett. Eks 1995: 2014154*100/3374581 = 59,7 prosent. Personer med stemmerett finnes i en annen valgtabell.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.