Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget

01178: Kommunestyrevalget. Avgitte stemmer, etter stemmetype (K) (avslutta serie) 1955 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 356 Valgte

Søk

stemmetype

Totalt 3 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.01.2018
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Avgitte stemmer:
stemmer
Referansetid
Avgitte stemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget regnes ut på følgende måte: Avgitte stemmer(Godkjente pluss forkastede stemmesedler) *100/Personer med stemmerett. Eks. 1995: 2119680*100/3374581 = 62,8 prosent. Personer med stemmerett finnes i en annen valgtabell.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken