Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget

Til toppen
01177: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Avgitte stemmer, etter stemmetidspunkt (K) 1975 - 2019
Sist endret
06.11.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Avgitte stemmer:
personer
Referansetid
Avgitte stemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
Må velges *
stemmetidspunkt
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

stemmetidspunkt

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Regnet etter kryss i manntallet. Personer som stemte ved ett eller begge valg. Valgdeltakelsen ved ett eller begge valg regnes ut på følgende måte: Personer som stemte*100/Antall stemmeberettigede. Eks. 1995: 2166469*100/3374581 = 64,2 prosent. Stemmeberettigede finnes i en annen tabell
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken