Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget

01177: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Avgitte stemmer, etter stemmetidspunkt (K) 1975 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

stemmetidspunkt

Totalt 2 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.11.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Avgitte stemmer:
personer
Referansetid
Avgitte stemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Regnet etter kryss i manntallet. Personer som stemte ved ett eller begge valg. Valgdeltakelsen ved ett eller begge valg regnes ut på følgende måte: Personer som stemte*100/Antall stemmeberettigede. Eks. 1995: 2166469*100/3374581 = 64,2 prosent. Stemmeberettigede finnes i en annen tabell
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken