Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget

Til toppen

01177: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Avgitte stemmer, etter stemmetidspunkt (K) 1975 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1975 , 1979 , 1983 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Regnet etter kryss i manntallet. Personer som stemte ved ett eller begge valg. Valgdeltakelsen ved ett eller begge valg regnes ut på følgende måte: Personer som stemte*100/Antall stemmeberettigede. Eks. 1995: 2166469*100/3374581 = 64,2 prosent. Stemmeberettigede finnes i en annen tabell

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.