Artikler om uføretrygdede

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Flere uføre med lavinntekt Artikkel 27. juni

    Antallet uføre fortsetter å øke selv om økningen avtok noe under pandemien. I alt 10,7 prosent av alle 18-67 åringer personer var uføretrygdede i løpet av 2021. Inntektsdata fra det første pandemiåret 2020 viser dessuten en svak inntektsutvikling for uføretrygdede.

2021

  1. 370 000 uføre i 2020 Artikkel 6. juli

    Sammenlignet med året før ble det færre nye uføre i pandemiåret 2020. Andelen uføre fortsetter likevel å øke, og 10,6 prosent av 18-67-åringene var uføretrygdet i 2020. Statistikken tyder også på at uføres tilknytning til arbeid ble noe svekket.