Uføretrygdede (arkiv)

Publisert Tittel Åpne
5. juli 2019 Flere unge uføre Artikkel
19. oktober 2018 Liten økning i uføreandelen Artikkel
16. april 2018 Kvinner kombinerer uføretrygd og arbeid oftere enn menn Artikkel
12. april 2018 2 av 10 med lav utdanning er uføre Artikkel