Metoder og dokumentasjon for sosiale forhold og kriminalitet

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Forprosjekt til levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2026 Notat 7. mars

  Kunnskap om innvandreres levekår kan i hovedsak fås gjennom registerdata og utvalgsundersøkelser. Vi vil i dette notatet gjennomgå hva slags kunnskap vi allerede har om innvandreres levekår ut fra registerdata og andre undersøkelser som gjennomføres i Statistisk sentralbyrå (SSB), og hvilke kunnskapshull som kan dekkes av en ny levekårsundersøkelse blant innvandrere (LKI).

2023

 1. Forslag til et rammeverk for måling av livskvalitet i Norge Rapport 22. desember

  Denne rapporten presenterer et rammeverk for måling av livskvalitet, i forbindelse med utarbeid­elsen av en nasjonal strategi for livskvalitet.

 2. Livskvalitetsundersøkelsen 2023 Notat 16. november

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem en metodisk dokumentasjon av gjennomføringen av Livskvalitetsundersøkelsen 2023.

 3. Eldres representativitet i webundersøkelser Notat 29. september

  Livskvalitetsundersøkelsen gjennomføres som en spørreundersøkelse på web, og personer i alderen 80 år og eldre har lav svarprosent.

 4. Statistikk over administrative sanksjoner Notat 14. juni

  Notatet gir en oversikt over hvilke myndigheter som kan ilegge administrative sanksjoner for brudd på hvilke lover og omfanget av slike sanksjoner for senere år, med fokus på overtredelsesgebyrer i perioden 2014-2021.

2022

 1. Livskvalitetsundersøkelsen 2022. Dokumentasjonsnotat Notat 1. desember

  Våren 2022 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) en nasjonal undersøkelse om livskvalitet. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 2. Øke svarprosenten blant innvandrere i Livkvalitetsundersøkelsen Notat 3. november

  Livskvalitetsundersøkelsen ble publisert første gang i 2020, har blitt publisert årlig siden og skal nå inngå i Statistisk sentralbyrås faste produksjonsløp.

2021

 1. Endringer i spørreskjema til Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021 Notat 8. desember

  Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig undersøkelse om inntekt og levekår som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen brukes til offisiell statistikk og er en del av EU-SILC-samarbeidet koordinert av Eurostat. Norge har gjennomført EU-SILC siden 2003 og siden 2011 har EU-SILC-dataene blitt samlet inn i en felles undersøkelse sammen med den årlige nasjonale Levekårsundersøkelsen.

 2. Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021 Notat 8. desember

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).

 3. Livskvalitetsundersøkelsen 2021 Notat 2. november

  Våren 2021 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) en nasjonal undersøkelse om livskvalitet. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 4. Kjønn, identitet og seksualitet i kvantitative spørreundersøkelser Notat 9. september

  Dette prosjektet sammenfatter, systematiserer og drøfter relevante teoretiske, metodiske og empiriske bidrag som belyser best mulig praksis for undersøkelser med spørsmål om kjønnsidentitet, seksuell orientering og seksuell tiltrekning.

 5. Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2020 Notat 11. august

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).