Metoder og dokumentasjon for sosiale forhold og kriminalitet

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Livskvalitetsundersøkelsen 2022. Dokumentasjonsnotat Artikkel 1. desember

  Våren 2022 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) en nasjonal undersøkelse om livskvalitet. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 2. Øke svarprosenten blant innvandrere i Livkvalitetsundersøkelsen Artikkel 3. november

  Livskvalitetsundersøkelsen ble publisert første gang i 2020, har blitt publisert årlig siden og skal nå inngå i Statistisk sentralbyrås faste produksjonsløp.

2021

 1. Endringer i spørreskjema til Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021 Artikkel 8. desember

  Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig undersøkelse om inntekt og levekår som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen brukes til offisiell statistikk og er en del av EU-SILC-samarbeidet koordinert av Eurostat. Norge har gjennomført EU-SILC siden 2003 og siden 2011 har EU-SILC-dataene blitt samlet inn i en felles undersøkelse sammen med den årlige nasjonale Levekårsundersøkelsen.

 2. Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021 Artikkel 8. desember

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).

 3. Livskvalitetsundersøkelsen 2021 Artikkel 2. november

  Våren 2021 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) en nasjonal undersøkelse om livskvalitet. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 4. Kjønn, identitet og seksualitet i kvantitative spørreundersøkelser Artikkel 9. september

  Dette prosjektet sammenfatter, systematiserer og drøfter relevante teoretiske, metodiske og empiriske bidrag som belyser best mulig praksis for undersøkelser med spørsmål om kjønnsidentitet, seksuell orientering og seksuell tiltrekning.

 5. Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2020 Artikkel 11. august

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).