Artikler om fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

  1. Flere har økonomiske vansker Artikkel 11. april

    7 prosent har svært tyngende boutgifter, mens en av fem svarer at de ikke klarer en uforutsett utgift.

2023

  1. En av fem nordmenn har sårbar økonomi Artikkel 3. mai

    Hver femte person rapporterte i 2022 å ikke ha råd til en større utforutsett utgift, og like mange hadde boutgifter som utgjorde mer enn en fjerdedel av inntekten.

2022

  1. 900 000 nordmenn vil ikke klare en stor uforutsett utgift Artikkel 16. august

    Nesten en av fem nordmenn rapporterer om at de ikke har råd til minst ett materielt gode. I undersøkelsen kartlegges utvalgte materielle goder som å skifte ut utslitte møbler, ha bil eller gå til tannlegen.