Tabell 2. Regresjonsanalyse av innvandreres tilfredshet med livet

Regresjonsanalyse av innvandreres tilfredshet med livet
Regresjonsanalyse av innvandreres tilfredshet med livet
Modell 1Modell 2Modell 3
Landgruppe
Midtøsten,Sentral- og Sør-Asia(ref)(ref)(ref)
Sør- og Mellom-Amerika1,344**1,372**1,207**
Sør-Øst og Øst-Asia0,894**0,855**0,778**
Afrika0,699**0,828**0,811**
Europeiske land utenom EU0,690**0,657**0,497**
Norden0,756**0,790**0,596**
EU-land i Øst- og Sentral-Europa0,644**0,686**0,489**
Øvrige EU-land Nord Amerika, Oceania0,894**0,902**0,693**
Kjønn
Kvinne(ref)(ref)
Mann-0,002-0,064
Alder
18-24 år(ref)(ref)
25-44 år-0,024-0,079
45-66 år-0,086-0,134
67 år og eldre0,531*0,315
Sivilstand
Gift/partner(ref)(ref)
Enke/enkemann-0,510*-0,511*
Separert/skilt-0,953**-0,843**
Ugift-0,595**-0,652**
Utdanningsnivå
Grunnskole(ref)
Videregående skole-0,047
Høyere utdanning0,163
Uoppgitt utdanning0,370**
Inntekt
Lavest 25 prosent(ref)
Nest lavest 25 prosent0,137
Nest høyest 25 prosent0,225*
Høyest 25 prosent0,262*
Hovedaktivitet
Yrkesaktiv(ref)
Pensjonist0,116
Ufør/ ikke i stand til å arbeide-1,027**
Arbeidsledig-1,254**
Student0,168
Annet-0,331*
År
2020(ref)
2021-0,292**
Konstant6,200**6,469**6,744**
R20,0200,0470,087
Standardtegn i tabeller