Tabell 1. Beskrivelse av utvalget og svarprosent, etter fødeland

Beskrivelse av utvalget og svarprosent, etter fødeland
Beskrivelse av utvalget og svarprosent, etter fødeland
BruttoutvalgNettoutvalgSvarprosent
Norden1 22257747
Øvrige EU-land, Nord-Amerika, Oceania1 41665446
Øvrig befolkning66 31730 40946
Europeiske land utenom EU1 44352136
Sør- og Mellom-Amerika43715536
Sørøst- og Øst-Asia1 39240429
Midtøsten, Sentral- og Sør-Asia2 78464823
EU-land i Øst- og Sentral-Europa3 38373922
Afrika1 60634522
Standardtegn i tabeller