Tabell 2. Utvalgte straffereaksjoner etter type reaksjon, særvilkår og samlet utmålt fengselsstraff (ubetinget, betinget, subsidiær, tidsramme)

Utvalgte straffereaksjoner etter type reaksjon, særvilkår og samlet utmålt fengselsstraff (ubetinget, betinget, subsidiær, tidsramme)
Utvalgte straffereaksjoner etter type reaksjon, særvilkår og samlet utmålt fengselsstraff (ubetinget, betinget, subsidiær, tidsramme)
SamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengsel i altUbetinget og betinget fengselUbetinget fengsel og samfunsstraff i altForvaring i altUngdoms-straff i altAlle med særvilkår
I altAndre særvilkårI alt4) Andre særvilkår1) Ungoms-oppfølging2) Program mot ruspåvirket kjøring3) Narkotikaprogram med domstolskontrollI alt4) Andre særvilkår1) Ungoms-oppfølging2) Program mot ruspåvirket kjøring3) Narkotikaprogram med domstolskontrollI alt4) Andre særvilkår1) Ungoms-oppfølging2) Program mot ruspåvirket kjøring3) Narkotikaprogram med domstolskontroll
I alt1 88254 599761093541067 7648072412510157137272529110379207
1-29 dager63913 2461328155-2 6404------1184128155-
30-59 dager5001824183313921 592731-3-1-21792331422
60-89 dager224118314202526551031-2-8-251220272
3-5 måneder309-182221825121 0382016-8320-9726183315
6-11 måneder1542998108387621827-71719-20899101555
1-2 år56-571-246707196815629238124817108
3 år og over--8---6370481--19-11-261--25
Standardtegn i tabeller