Tabell 1. Straffereaksjoner, etter type reaksjon, subtype reaksjon og type hovedlovbrudd. 2019

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, subtype reaksjon og type hovedlovbrudd. 2019
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, subtype reaksjon og type hovedlovbrudd. 2019
Hovedtype reaksjonUndertypeTotalEiendomstyveriAnnet vinnings-lovbruddEiendomsskadeVold og mishandlingSeksuallovbruddRusmiddellovbruddOrdens- og integritets-krenkelseTrafikkover-tredelseAnnet lovbrudd
I altMindre tyveriAndre eiendoms-tyveriI altVolds-lovbruddTrusler og annen mishandlingI altNarkotika, legemiddel-lovenNarkotika, straffeloven, i altRuspåvirket kjøring og andre rusmiddel-lovbrudd
Alle straffereaksjoner282 5485 92723 6139836 3011 05716 0298 590218 6731 375
3 4492 4784 4771 8245 1545 4725 403
Overført konfliktrådUngomsoppfølging825::::1814:734258:56:
Uten undertype1 392280184964122064948216720332012:744233
Påtaleunnlatelse uten vilkårUten undertype2 4466395191208647166986895062851685344248269
Betinget påtaleunnlatelseUngomsoppfølging23331:298136841276765024:238:
Andre særvilkår7493615212316623923:55248663:37119
Uten undertype3 20688477211214587469305164486013811497146444959
Forenklet foreleggUten undertype216 95000019 9610000000000196 9890
ForeleggUngomsoppfølging3::::::::::::::::
Andre særvilkår5::::::::::::::::
Rettighetstap10:::::::::8::8:::
Betinget bot uten særvilkår211167961033249:3723954460:
Uten undertype40 4253 1421 9241 2181 5914731 4611 0394222867 4323 8052 2591 3686 39418 5231 123
Bot ved domRettighetstap2::::::::::::::::
Betinget bot uten særvilkår1::::::::::::::::
Uten undertype1 578502426362110759481518272654534778535
SamfunnsstraffAndre særvilkår5::::::::::::::::
Rettighetstap4::::::::::::::::
Uten undertype1 873116:1163261552036815231547:4905758259:
Betinget fengselUngomsoppfølging1097:7::644519:22:1576::
Program mot ruspåvirket kjøring354:::::6:::334:352998::
Narkotikaprogram med domstolskontroll10617:176:106::70:70::::
Andre særvilkår7615:15::24159:27:198:::
Rettighetstap5::::::::::::::::
Uten undertype3 949127:12737632405254151952 167:6861 47714758713
Ubetinget og betinget fengselUngomsoppfølging1::::::::::::::::
Program mot ruspåvirket kjøring25:::::75::11::8:::
Narkotikaprogram med domstolskontroll10130:308:1055:46:46:6::
Andre særvilkår24:::::6:::6:5:5::
Rettighetstap20:::7:9:5::::::::
Uten undertype63679:798852021455776136:1181841:5
Ubetinget fengselRettighetstap105:::30:48321615::::7::
Uten undertype7 716440:440859261 8531 4194344043 190:1 2201 96746945817
SærreaksjonUten undertype59::::64339:7:::::::
UngdomsstraffRettighetstap1::::::::::::::::
Uten undertype71:::::40192124:::::::
Annen reaksjonUten undertype15:::::66:::::::::
Standardtegn i tabeller