Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 14 treff for "ressursregnskap"

Sorter etter:
 • Jernbanetransport

  Publisert:

  sikre likebehandling av brukerne. Data fra undersøkelsen brukes i Nasjonalregnskapet, ressursregnskapet og energiregnskapet, samt i statistikksystemet innenlandske transportytelser. Data fra undersøkelsen benyttes også

  Statistikk
 • Godstransport med norske lastebiler

  Publisert:

  relevant Data fra undersøkelsen brukes i Nasjonalregnskapet, ressursregnskapet og energiregnskapet, samt i statistikksystemet innenlandske transportytelser

  Statistikk
 • Avfallsregnskapet - Om statistikken

  Publisert:

  ressursregnskaper (NAMEA) og indikatorer for bærekraftig utvikling, og er et relevant grunnlag for beregninger av forurensninger (utslipp til luft og vann) samt i

  Statistikk
 • Avfallsregnskapet

  Publisert:

  ressursregnskaper (NAMEA) og indikatorer for bærekraftig utvikling, og er et relevant grunnlag for beregninger av forurensninger (utslipp til luft og vann) samt i

  Statistikk
 • SSBs historie 1971-2007

  Publisert:

  SSBs historie 1971-2007 Del element Miljøstatistikk og ressursregnskap Statistikk om Miljøstatistikk 1976 - Naturressurser og forurensninger. I 1978 ble Gruppe for ressursregnskap etablert i Fagavdelingen, og aktiviteten på dette området vokste raskt

 • Forskning i SSB: Historikk

  Publisert:

  levekår, ressursregnskap og energi- og miljøøkonomi, mikroøkonometri og utvikling av mikrosimuleringsmetoder. Det

 • Virkninger av nedbyggingen av petroleumsvirksomheten

  Publisert:

  . Beregningen bygger på at det Oljedirektoratet i sitt ressursregnskap klassifiserer som uoppdagede ressurser og som vi i

 • Historisk statistikk 1994: Naturressurser og naturmiljø

  Publisert:

  Ressursregnskap og miljøstatistikk Opplegg og omfang De første norske regnskapene over naturressurser ble etablert på. Det mente en å kunne oppnå ved at ressursregnskapene ville føre til nye og bedre data, bedre koordinering, samordnet presentasjon og integrasjon av naturressursplanleggingen med

 • Interne notater 1979-1992 SSB

  Publisert:

  : Norske energireserver pr. 1.1.1980 / av Hans Viggo Sæbø IN 80/13: Ressursregnskap for energi: Planlagt arealbruk : plantyper og klassifisering / av Tiril Vogt IN 80/15: Ressursregnskap for skog

 • Tabell 14.24 Stående kubikkmasse under bark og årlig tilvekst under bark. Hele landet. 1933-2008. 1 000 m

  Publisert:

  , ressursregnskap for skogbruket. Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/10/04/20/lst/ Standardtegn i tabeller Kontakt oss Nyhetsbrev Nettstedskart 2018

 • Rapporter (Reports)/ Statistisk sentralbyrå (1979-1999)

  Publisert:

  når det totale tilbud av arbeid er latent] / John K. Dagsvik. 1980. 25s. ISBN: 8253711522 80/12 Ressursregnskap for jern / Torgeir Melien. 1980. 56s. ISBN Aktuelle skattetall 1981 Current Tax Data 1981. 1981. 46s. ISBN: 8253716109 81/27 Planregnskap: Ressursregnskap for fysisk planlegging / Tiril Vogt. 1981. 70s

 • Statistiske analyser (gammel serie 1972-1986)

  Publisert:

  lønnsutvikling 1971-1977 SA 44 Sosialt utsyn 1980 SA 45 Ressursregnskap SA 46 Private husholdningers forbruk i 1970

 • Digitaliserte publikasjoner utgitt av SSB 1977-1996 - etter emne

  Publisert:

  Obtained by Point Sampling (ART 144) Planregnskap: Ressursregnskap for fysisk planlegging (RAPP 81/27) Planregnskap for Akershus 1981-1992: Hovedresultater) Ressursregnskap (SA 46) Ressursregnskap for fisk (RAPP 82/17) Ressursregnskap for jern (RAPP 80/12) Ressursregnskap for skog (RAPP 85/30) Temperaturkorrigering

 • Arbeidsnotater (1964-1979) - intern serie SSB

  Publisert:

  oversikt over andres grupperinger / Dag Album IO 79/11 Reserver i ressursregnskapet for energi - foreløpige tall / Hans Viggo Sæbø IO 79/12 Det norske