Antall rein etter reinbeiteområde 2014-2019 og bruttoareal

Tilbake til artikkelen

Antall rein etter reinbeiteområde 2014-2019 og bruttoareal1
Reinbeiteområde 2014 2015 2016 2017 2018 20192 Brutto-arealer (km²)3
1Korrigert reintall per 31. mars i perioden 2014-2018, reintall per 31. mars 2019 (avrundet)
2Beregnet
3Bruttoarealene er beregnet ved hjelp av Statens reindriftsforvaltnings digitale arealbrukskart, med unntak av tamreinlagene, hvor arealene er anslått. I bruttoareal inngår alt landareal og de fleste vann. Bruttoarealet omfatter derfor vesentlige områder som ikke nyttes til reinbeite, som innsjøer, isbreer, byer, tettsteder, veier, kulturskoger etc.
Øst-Finnmark 69 700 66 000 68 900 68 600 70 400 69 500 30 757
Polmak/Varanger 23 400 24 100 24 700 24 300 24 400 24 100  
Karasjok øst 20 700 19 400 20 700 20 000 21 000 22 000  
Karasjok vest 25 600 22 500 23 500 24 300 24 900 23 400  
Vest-Finnmark 95 900 79 400 80 900 79 100 77 500 79 300 25 925
Kautokeino øst 27 400 21 900 23 200 23 500 22 800 23 000  
Kautokeino midt 37 000 34 000 34 200 33 000 31 700 32 600  
Kautokeino vest 31 400 23 500 23 500 22 600 23 000 23 700  
Troms 12 500 12 100 12 000 12 000 12 000 12 000 18 277
Nordland 14 700 14 500 14 400 14 200 13 800 13 600 32 613
Nord-Trøndelag 14 200 14 400 14 200 14 200 14 200 13 800 22 300
Sør-Trøndelag/Hedmark 13 100 13 000 13 200 13 800 14 608 13 800 8 598
Tamreinlag 12 900 12 500 13 000 13 100 13 100 12 200 7 981
I alt for alle områder med samisk reindrift 233 000 211 900 216 600 215 000 215 500 214 200 146 451