Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 44
Sorter:
 1. Bioenergi i energistatistikken

  Notater 2014/43 Bioenergi i energistatistikken Publisert: 25. november 2014 Økt bruk av bioenergi

 2. Behov for kommunefordelt klima- og energistatistikk

  Notater 2011/04 Behov for kommunefordelt klima- og energistatistikk Publisert

 3. Sluttrapport: forprosjekt om energistatistikk for bygninger innenfor tjenesteytende næringer

  Notater 2008/64 Sluttrapport: forprosjekt om energistatistikk for bygninger innenfor tjenesteytende næringer Publisert: 28

 4. Utfordringer med fornybart drivstoff

  . Fiskebåter, motorredskaper, traktorer og anleggsmaskiner regnes med under transport i utslippssammenheng, men ikke i energistatistikken

 5. Analyse som takk

  leggje om energibruken. SSB har lagt om produksjonen av energistatistikken for industrien, slik at resultata blir betre og kjem raskare ut til brukarane. Tidlegare var

 6. Kommunal energi- og utslippsstatistikk oppdateres ikke

  Klima- og energistatistikk Kommunal energi- og utslippsstatistikk oppdateres ikke Publisert: 13

 7. Total produksjon av elektrisitet

  . Gyldig fra 1993-01-01 Gyldig til 2016-05-31 Eier 215 -Seksjon for energistatistikk

 8. Energiproduksjon

  nasjonalt territorium i former som kan utnyttes som energi Gyldig fra 1976-01-01 Gyldig til Eier 215 -Seksjon for energistatistikk Kommentarer I energibalansen skilles det mellom primær og sekundær produksjon

 9. Eget forbruk i kraftstasjonene

  øvrige hjelpeanlegg i produksjonen. Gyldig fra Gyldig til Eier 215 -Seksjon for energistatistikk

 10. Kraftstasjoner, totalt

  . Gyldig fra Gyldig til Eier 215 -Seksjon for energistatistikk   Statistisk enhet Foretak Statistikkemne

 11. Hva er nytt i tallene fra og med 2010?

  tråd med EUs forordning for energistatistikk (Regulation (EC) No 1099/2008). Ny underkategori

 12. Klimagassutslipp øker, men økonomien vokser mer

  artikkelen. Utslipps- og energistatistikken har, sammen med produksjonsdata fra nasjonalregnskapet, dannet hovedgrunnlaget for analysene. Det er ikke foretatt

 13. Total produksjon av elektrisk kraft

  inngår ikke i fratrekket under begrepet «netto produksjon». Gyldig fra 2016-06-01 Gyldig til Eier 215 -Seksjon for energistatistikk

 14. Import av elektrisk kraft

  . Gyldig fra Gyldig til Eier 215 -Seksjon for energistatistikk   Statistisk enhet Bedrift Statistikkemne

 15. Salgsinntekter fra fjernvarme

  . Eksklusive merverdiavgift. Gyldig fra Gyldig til Eier 215 -Seksjon for energistatistikk Kommentarer Et fjernvarmeanlegg er i fjernvarmestatistikken definert som et varmeanlegg som via et