Notater 2008/64

Sluttrapport: forprosjekt om energistatistikk for bygninger innenfor tjenesteytende næringer

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Sluttrapport: forprosjekt om energistatistikk for bygninger innenfor tjenesteytende næringer

Ansvarlige

Anne Sofie Abrahamsen, Dag Spilde

Serie og -nummer

Notater 2008/64

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt