Søk

Avgrens treffene
Viser 16 av 461
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring

  Rapporter 2013/23 Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring Publisert: 3

 3. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

  større og mer sentrale kommuner. Innvandrere utgjorde 14,7 prosent av befolkningen ved inngangen til 2020, og

 4. Integrering av innvandrere i Norge

  tilhørighet og i hvilken grad inn­vandrerne har de samme verdiene som befolkningen ellers

 5. Innvandring og innvandrere i Norden

  . Sverige hadde 51 prosent av Nordens innvandrere, og 37 prosent av befolkningen. Ser vi på enkeltland, er det flere innvandrere fra Polen

 6. Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

  Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/49 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

 7. Monitor for sekundærflytting

  flytte mellom bydelene enn å flytte ut av hovedstaden. Personer med flyktningbakgrunn som kommer til Norge, blir i utgangspunktet bosatt mindre sentralt enn slik befolkningen generelt bor

 8. Fra utenlandsk til norsk statsborgerskap gjennom mer enn førti år

  årene 1967 til 2018 ble befolkningen i Norge tilført 1,44 millioner utenlandske statsborgere, hvorav ti prosent ble født i Norge

 9. Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  . Dette er noe lavere enn for befolkningen i tilsvarende aldersgruppe (86 prosent), men likevel en større andel enn hva som er funnet for denne gruppen tidligere

 10. Overføringsflyktninger 2019

  1.1.2019, er relativt unge sammenliknet med hele befolkningen. Nær halvparten er under 18 år

 11. Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

 12. Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9931-5 ISBN (trykt

 13. Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

  Oppdragsgiver Kommunal -og moderniseringsdepartementet Emner Befolkning, Bolig og boforhold, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

 14. Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og sentrale kommuner etter 2005

  måler jevnheten i fordelingen til bosettingen av befolkningen med innvandrerbakgrunn versus den

 15. Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

 16. Innvandrere i Norge 2017

  .) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet