Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 91 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007)

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008, som vil gi data om helseutgifter i hele befolkningen. I denne. Storbrukere av helsetjenester Når det gjelder bruk av noen typer helsetjenester har vi sammenlikningsdata for hele befolkningen

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere 2008

   Publisert:

   Daugstad Serie og -nummer Statistiske analyser 103 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Innvandreres helse 2005/2006

   Publisert:

   . I rapporten sammenliknes innvandrerbefolkningens helse med helsen til hele befolkningen basert på de ordinære levekårsundersøkelsene i 2002 og 2005. Innvandrere og etterkommere vurderer sin helse som noe dårligere enn befolkningen som helhet gjør

   Publikasjon
  • Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006

   Publisert:

   . Men innvandrerfamiliene har i noen grad dårligere boliger (mer råte og støy) enn gjennomsnittet av befolkningen. Andelen innvandrere og etterkommere som er gift eller samboende er minst like stor som i befolkningen

   Publikasjon
  • Mikrosimulering i praksis

   Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

   Publisert:

   drøfting av ulike metodiske tilnærminger for å beskrive den økonomiske levestandarden i befolkningen, og det), er det vist til hvordan de ulike støtteordningene er fordelt i befolkningen. Et annet viktig moment ved fordelingsanalyser av offentlige

   Publikasjon
  • Ungdoms levekår

   Publisert:

   Statistiske analyser 093 Ungdoms levekår Publisert: 15. desember 2007 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen beskriver ulike sider ved

   Publikasjon
  • Fakta om innvandrere og deres etterkommere 2007

   Hva tallene kan fortelle

   Publisert:

   Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere Antall sider 35 Målform

   Publikasjon
  • Innvandreres demografi og levekår i 12 kommuner i Norge

   Publisert:

   Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk) 9788253772103 ISSN 0806-2056 Antall sider 293

   Publikasjon
  • Lavinntekt i Norge og Europa

   Resultater fra European Survey of Income and Living Conditions (EU-SILC)

   Publisert:

   ), mens andelen med lavinntekt blant eldre norske menn (12 prosent) er omtrent som gjennomsnittet for befolkningen: Tre av ti har PC, og halvparten har bil, mens åtte av ti i befolkningen har PC og like mange har privatbil. Nesten dobbelt så

   Publikasjon
  • Inntekt og inntektsulikhet før uførepensjonering

   Publisert:

   pensjoneringsåret er sosialhjelpsandelen enda høyere, og tre ganger så høy som generelt i befolkningen

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere 2006

   Publisert:

   Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   kontantstøtte enn barn i hele befolkningen, henholdsvis 78 og 62 prosent per 1. september 2004. • Det er en særlig stor kontrast i Oslo høyere enn i befolkningen ellers. Det er færre parfamilier med innvandrerbakgrunn som er

   Publikasjon
  • Aleneboendes levekår

   Publisert:

   Statistiske analyser 081 Aleneboendes levekår Publisert: 1. august 2006 Formålet er å belyse vesentlige områder i aleneboendes hverdagsliv ved å presentere deres demografi, boforhold, inntekt, formue,

   Publikasjon
  • Uførepensjon og sosialhjelp

   Introduksjonsstønad blant innvandrere

   Publisert:

   uførepensjon, og med noen sammenlignbare tall for alle uførepensjonister i befolkningen

   Publikasjon
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge

   En empirisk analyse av perioden 1993-2001

   Publisert:

   barn og yngre enslige er relativt utsatt for fattigdom i forholdt til befolkningen for øvrig årlig og kronisk fattige. Selv om innvandrere bare står for 4-6 % av befolkningen i perioden 1993-2001, utgjorde de hele 15

   Publikasjon