Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 89 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Innvandreres bruk av velferdsordninger i 2009

   Mottak av 16 typer trygdeytelser blant ulike innvandrergrupper

   Publisert:

   . Utelater vi alderspensjon er overføringene gjennomsnittlig 43 000 kroner blant (alle) innvandrerne mot 32 000 kroner for hele befolkningen

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere 2010

   Publisert:

   . Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Sosiale forskjeller i innvandreres helse

   Funn fra undersøkelsen Levekår blant innvandrere 2005/2006

   Publisert:

   (10 ulike land) og kjønn. Den innbyrdes sammenhengen mellom indikatorene er sterk, som oftest sterkere enn for hele befolkningen, og rettferdiggjør at de. Innvandrere evaluerer sin helse negativt i større grad enn hele befolkningen når tallet på rapporterte somatiske sykdommer

   Publikasjon
  • På like vilkår?

   Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

   Publisert:

   levekår sammenlignet med referansetall for hele befolkningen. Gruppen med nedsatt funksjonsevne er definert som personer med nedsatt syn, nedsatt

   Publikasjon
  • Forventet antall leveår i god helse (HLY)

   Effekten av ulike helsedefinisjoner

   Publisert:

   ført til at det ikke trenger å være en direkte sammenheng mellom befolkningens levealder og helsetilstand. Hvor mye av denne variasjonen som skyldes utvalgsusikkerhet og hva som skyldes endringer i befolkningens helsetilstand er vanskelig å si

   Publikasjon
  • Sosialhjelpsmottakere blant innvandrere 1999-2002, 2005-2008

   Publisert:

   . For hele befolkningen i samme alder gjaldt dette 3 prosent. Innvandreres behov for sosialhjelp henger blant annet sammen med innvandringsgrunn og botid 4 prosent i hele befolkningen i samme periode. I 2003 og 2004 får vi et tidsbrudd i sosialhjelpsstatistikken fordi man ikke skilte mellom mottakere av sosialhjelp og mottakere av introduksjonsstønad

   Publikasjon
  • Levekår i Longyearbyen

   Publisert:

   levekårene i Longyearbyen med levekårene for befolkningen generelt på fastlandet. Statistisk sentralbyrå gjennomførte høsten 2009 en levekårene for befolkningen generelt på fastlandet. Dette medfører at det i 2009 er inkludert

   Publikasjon
  • Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008

   Publisert:

   år med hele befolkningen i samme aldersgruppe. Storbrukere av helsetjenester Personer med nedsatt funksjonsevne brukte betydelig mer enn totalbefolkningen av nesten alle typer helsetjenester vært hos legespesialist sammenliknet med befolkningen. Tre ganger så mange med nedsatt funksjonsevne hadde

   Publikasjon
  • Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land

   Publisert:

   Rapporter 2010/06 Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land Publisert: 16. februar 2010 SSB la våren 2008 frem resultatene fra Levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 (Blom

   Publikasjon
  • FD-trygd

   Dokumentasjonsrapport : pensjoner : grunn- og hjelpestønader : 2005-2008

   Publisert:

   NAV.FD-Trygd skal inneholde opplysninger for hele befolkningen fra og med 1992. Person er statistiskanalyseenhet for alle opplysningene i databasen

   Publikasjon
  • Unge uføres levekår

   Publisert:

   – 39 prosent mot 44 i befolkningen ellers. Det er tre til fire ganger større andel av dem som ble uføre i ung alder som har vansker når det gjelder turgåing, løfte og bære gjenstander og å gå i trapper, i forhold til befolkningen ellers

   Publikasjon
  • Familievernet - brukere og innhold i tjenesten, 2002 og 2007

   Publisert:

   sammenlignet med befolkningen for øvrig. Kvinner har generelt sett et høyere utdanningsnivå

   Publikasjon
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand

   Publisert:

   Søndre Nordstrand har en befolknings- og sosioøkonomisk sammensetning som minner om bydelene i Groruddalen og en lignede samarbeidsavtale mellom stat og kommune er opprettet også for bydel øvrige befolkningen i Groruddalen før tiltakene i satsningen iverksettes. Forholdene for hele befolkningen i Groruddalen skal beskrives gjennom å

   Publikasjon
  • Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007)

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008, som vil gi data om helseutgifter i hele befolkningen. I denne. Storbrukere av helsetjenester Når det gjelder bruk av noen typer helsetjenester har vi sammenlikningsdata for hele befolkningen

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere 2008

   Publisert:

   Daugstad Serie og -nummer Statistiske analyser 103 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon