Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 91 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Innvandrere i Norge 2017

   Publisert:

   .) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

   En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

   Publisert:

   høyere andel gjerningspersoner blant personer med innvandrerbakgrunn sammenlignet med den øvrige befolkningen. Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

   Publisert:

   . Innvandrerne sammenlignes med dem i befolkningen som ikke er innvandrere. Avgangen fra arbeidsmarkedet er markert allerede fra midten av 50-årene for

   Publikasjon
  • Sambruk av velferdsytelser

   Publisert:

   større andel sambruk enn resten av befolkningen. Samme person kan figurere i flere statistikker Ved fremstilling av statistikk over ytelsesmottakere vil mottakere med sambruk ofte bli registrert som mottakere av begge ytelsene

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   levekår for den generelle befolkningen. Undersøkelsen omfatter over 8 000 innvandrere i alderen 16 til 74 år fra tolv av de levekår i befolkningen generelt. Datainnsamlingen foregikk enten ved personlig møte med respondenten eller over telefon

   Publikasjon
  • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

   Publisert:

   Rapporter 2017/13 Levekår blant innvandrere i Norge 2016 Publisert: 24. mai 2017 Endret: 12. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Innvandrere

   Publikasjon
  • Innvandring, innvandrere og livskvalitet

   En litteraturstudie

   Publisert:

   øvrige befolkningen? Hva forklarer eventuelle forskjeller? Hvordan påvirker innvandringen majoritetsbefolkningens livskvalitet Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Opphopning av dårlige levekår

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013

   Publisert:

   , dårlig helse og lite sosial kontakt kan føre til en form for opphopning av dårlige levekår hos enkelte i den voksne befolkningen

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

   Publisert:

   mindre enn i befolkningen som helhet. I mange lavinntektsgrupper er det flere som opplever økonomien som vanskelig eller svært vanskelig enn det er i befolkningen generelt. Det er for eksempel færre som har råd til å reise på

   Publikasjon
  • Sambruk i kommunale og statlige ytelser

   En analyse av samtidig bruk av ulike velferdsytelser

   Publisert:

   . enn blant resten av befolkningen. Resultatene viser ingen forskjell i sambruk mellom mottakere av gradert

   Publikasjon
  • Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet

   En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene

   Publisert:

   Om publikasjonen

   måles, med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Rapporten gir så en oversikt over hvordan egenskaper ved de sosiale relasjonene fordeler seg i befolkningen, med

   Sammendrag

   måles, med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Rapporten gir så en oversikt over hvordan egenskaper ved de sosiale relasjonene fordeler seg i befolkningen, med

   Publikasjon
  • Innsattes levekår 2014

   Før, under og etter soning

   Publisert:

   . Som voksen scorer de også dårligere enn resten av befolkningen i blant annet helse, rus, økonomi og utdanning. Denne rapporten beskriver de viktigste funnene i undersøkelsen, og sammenlikner levekårene til innsatte med den øvrige befolkningen. Gjennomgående dårligere

   Publikasjon
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

   Publisert:

   øvrige befolkningen. Oslo Øst under lupen Oslo er den kommunen i Norge med flest innbyggere med innvandrerbakgrunn, både i andel og i absolutte tall. Mens 15 prosent av Norges befolkning er innvandrere eller

   Publikasjon
  • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

   Publisert:

   Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

   Publikasjon