Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 89 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Levekår blant utenlandske statsborgere 1983

   Publisert:

   (63 537 personer i alt) den samme andel av befolkningen som i 1983, mot 0,6 prosent (24 828) i 1960

   Publikasjon
  • Sosialt utsyn 1989

   Publisert:

   til den nyeste publikasjonen Sosialt utsyn gir et oversiktlig og allsidig bilde av befolkningens levekår, næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner har for befolkningens levekår, fordelingen av

   Publikasjon
  • Offentlige stønader til husholdninger

   En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse

   Publisert:

   økonomien hvis endringer i arbeidsledigheten slår sterkt ut i disse stonadene. På lang sikt vil endringer i befolkningens sammensetning etter alder samt

   Publikasjon
  • Sosialt utsyn 1993

   Publisert:

   til den nyeste publikasjonen Sosialt utsyn tar sikte på å gi et mest mulig oversiktlig og allsidig bilde av befolkningens levekår

   Publikasjon
  • Ungdoms levekår i 1990-årene

   Publisert:

   Statistiske analyser 015 Ungdoms levekår i 1990-årene Publisert: 14. februar 1997 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Ungdoms levekår i1990-årene gir en

   Publikasjon
  • Innvandrere i Norge

   Hvem er de, hva gjør de, og hvordan lever de?

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrå utarbeider mange statistikker som omhandler inn- og utvandring og ulike sider ved den befolkningen med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Norge Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISSN 1892-7521 Antall sider 269 Målform

   Publikasjon
  • Innvandrerbarn i barnevernet

   Publisert:

   åtte av ti barnevernsklienter. Sett i forhold til befolkningen under 20 år, var det 17 pr. 1 000 "norske" barn som mottok barnevernstiltak

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere 2000

   Publisert:

   Bjertnæs Serie og -nummer Statistiske analyser 033 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program

   Publisert:

   Notater 2000/13 Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program Publisert: 5. oktober 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere 2002

   Publisert:

   Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (trykt

   Publikasjon
  • På vei mot det gode samfunn?

   Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling

   Publisert:

   undersøkelser om befolkningens opplevelse av samfunnsutviklingen og syn på det gode liv og gode samfunn har i liten grad vært løpende prosjektet Norsk Monitor, utført av MMI A/S. Ved å sammenstille analyser av befolkningens verdioppfatninger og samfunnsopplevelse med analyser av hvordan utviklingen faktisk har vært på viktige områder

   Publikasjon
  • Innvandrere i Norge – Hvem er de, og hvordan går det med dem?

   Del I Demografi

   Publisert:

   – Hvem er de, og hvordan går det med dem?. Del I Demografi Ansvarlig Lars Østby Serie og -nummer Notater 2004/65 Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere 2004

   Publisert:

   Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner

   Publisert:

   . kvartal 2000, og andelen registrert på ordningen tre år senere, er lavere for innvandrergruppen enn befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp

   Publisert:

   stønadspopulasjonen 2004 36 år, og for befolkningen 18 år og over 47 år. Det er videre en sterk positiv korrelasjon mellom personenes alder og gjennomsnittlig større andel av befolkningen 18 år og over i Oslo og i en del andre større byer enn i resten av landet

   Publikasjon