Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Priser og prisindekser (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 61 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Store forskjeller i husleienivå

   Publisert:

   Store forskjeller i husleienivå Publisert: 18. desember 2020 Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2020 viser at Oslo har det høyeste leienivået i Norge. Det er imidlertid store variasjoner innad i Oslo, og det høyeste

   Artikkel
  • Boligprisene fortsetter å øke

   Publisert:

   prisøkningen i Oslo med Bærum med 4,8 prosent. Prisene på blokkleiligheter økte mest, med 3,3 prosent, mens for småhus og eneboliger. Endring fra samme kvartal året før Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før Oslo med

   Artikkel
  • Kraftig nedgang i KPI i november

   Publisert:

   følge av de sosiale nedstengingene som ble innført i starten av måneden i Oslo og andre deler av landet. Figur 1. 12

   Artikkel
  • Fortsatt økning i boligprisene

   Publisert:

   året før Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim 1. kv. 2015 11.9 2.0 8.5 6.5 2. kv. 2015 10.0 -3.7 10.1 5.7 3. kv. 2015 10.3 -5.3 7.4 7.1 4. kv. 2015

   Artikkel
  • Økning i boligprisene siste kvartal

   Publisert:

   året før Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim 1

   Artikkel
  • Tilnærmet uendrede boligpriser siste kvartal

   Publisert:

   året før Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim 1. kv. 2006 10.4 17.7 14.5 9.7 2. kv. 2006 14.5 23.2 15.8 11.4 3. kv. 2006 17.7 29.1 18.1 11.5 4. kv

   Artikkel
  • Økte prisforskjeller mellom nye og brukte eneboliger i Akershus

   Publisert:

   høyeste etter Oslos 66 500 kroner. Forfatter: Mona Takle I Akershus kostet en brukt enebolig 79 prosent av en ny enebolig i 2018 høyeste etter Oslos 66 500 kroner. Forfatter: Mona Takle I 2018 var kvadratmeterpris for en brukt enebolig i gjennomsnitt 70 prosent av pris per kvadratmeter for en ny enebolig

   Artikkel
  • Fortsatt stabil boligprisutvikling

   Publisert:

   høyere enn i 2018. Økningen var sterkest i Oslo med Bærum, med 3,9 prosent. Ingen regioner hadde prisnedgang, men prisene var uendret i Stavanger. Endring fra samme kvartal året før Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim 1. kv. 2006 10.4 17.7 14.5 9.7 2. kv. 2006 14.5 23.2 15.8 11.4 3. kv. 2006 17.7

   Artikkel
  • Fortsatt svak økning i boligprisene

   Publisert:

   972.2 Størst økning i Oslo og Bærum siste år Sammenlignet med samme kvartal i 2018 økte prisene med 2,3 prosent. Det var størst økning i Oslo med Bærum med 3,7 prosent. Deretter følger Sør-Østlandet, hvor prisene steg med 3,1 prosent

   Artikkel
  • Fortsatt svak og stabil økning i boligprisene

   Publisert:

   . Deretter følger Sør-Østlandet med 2,8 prosent. Prisene i Oslo med Bærum steg med 2,7 prosent. Trondheim og Trøndelag året før Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim 1. kv. 2006 10.44 17.67 14.49 9.74 2. kv. 2006 14.46 23.19 15.81 11.45 3. kv. 2006 17.67 29.10 18.07

   Artikkel
  • Elektrisitetsprisene dempet KPI

   Publisert:

   årlig i KPI, i mars og september. For å fange opp endringene som har vært i Bergen og Oslo den siste tiden, har det også blitt gjort en måling for juni

   Artikkel
  • Svak økning i boligprisene

   Publisert:

   -Østlandet med 4,8 prosent og Oslo med Bærum med 4,6 prosent. Vestlandet utenom Bergen var den eneste regionen som hadde prisnedgang med 0,6 prosent. Endring fra samme kvartal året før Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim 1. kv. 2006 10.44 17.67 14.49 9.74 2. kv. 2006 14.46 23.19 15.81 11.45 3. kv

   Artikkel
  • Hva vet vi om leiemarkedet i Norge?

   Publisert:

   større byer som Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen. Det er store forskjeller i leieprisene mellom by og land, der byene skiller seg ut med langt høyere leienivåer for mer sentralt beliggende bydeler av Oslo, Trondheim og Bergen. Figur 1. Månedlig leie i større byer, 2 - roms 60 kvm Figur 1

   Artikkel
  • Stabil prisutvikling på brukte boliger

   Publisert:

   . I Trondheim sank prisene derimot 1,2 prosent. I Oslo, Bergen og Stavanger har boligprisene. Sesongjustert. 2005=100 Figur 1. Prisindeks for brukte boliger, etter region. Sesongjustert. 2005=100 Oslo og Bærum Stavanger Bergen Trondheim 1

   Artikkel
  • Hvorfor spriker boligprisindeksene til Eiendom Norge og SSB?

   Publisert:

   . Store regionale prisvekstforskjeller de siste tre–fire årene, særlig mellom Vestlandet og Oslo. Store regionale prisvekstforskjeller de siste tre–fire årene, særlig mellom Vestlandet og Oslo

   Artikkel