Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Priser og prisindekser (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 61 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Prisstatistikk for næringseiendommer

   Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus

   Publisert:

   Rapporter 1996/21 Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus Prisstatistikk for. Om publikasjonen Tittel Prisstatistikk for næringseiendommer. Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus Ansvarlige Arild Thomassen, Trond

   Publikasjon
  • Store prisforskjeller på svenskegrensen

   Publisert:

   östersund, i de danske fergeanløpsbyene Frederikshavn og Hirtshals, på ferjene mellom Norge og nabolandene, og i Oslo. Resultatene totalt sett peker i retning av at prisforskjellene mellom Oslo og grensehandelsområdene i Sverige er større for

   Artikkel
  • Grensehandelen med Sverige og Danmark

   Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001

   Publisert:

   Rapporter 2001/28 Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001 Grensehandelen med Sverige og Danmark Publisert: 28. Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001 Ansvarlige Nina Bruksås, Ketil Myran, Lars H

   Publikasjon
  • Hvorfor er det så dyrt i Norge?

   Publisert:

   . Biler koster dobbelt så mye i Oslo som i Gøteborg. Vin kan en drikke til maten i Danmark, men kun med andakt i Norge. En greker på besøk i Norge må betale dobbelt så mye for en bukse som hun gjør hjemme, og en italiener bare ler når han ser prisene på sko i Oslo. Måltider er så dyre for besøkende turister at de fyller opp campingvognen med mat og drikke i hjemlandet

   Artikkel
  • Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer

   Publisert:

   omsetninger av denne type eiendommer er det ikke datagrunnlag for å dele landet inn i mer enn tre prissoner. Sone 1 består av Oslo og Bærum, som har det høyeste

   Publikasjon
  • Leiemarkedet - kjennetegn og prisdannelse

   Publisert:

   først og fremst i Oslo og andre større byer. NOVA anslår omfanget av slik utleie til å større andel yngre har valgt å leie fremfor å eie, særlig i Oslo og andre større byer, se Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelse 2001

   Artikkel
  • Husleier i konsumprisindeksen

   Publisert:

   undersøkelsene i all hovedsak geografisk avgrenset til Oslo og Akershus. Undersøkelser som er avgrenset til Oslo, Akershus og eventuelt andre større byer gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av husleieutviklingen på et nasjonalt nivå. Spesielt synes Oslo å være i en

   Artikkel
  • Hva bestemmer boligprisene?

   Publisert:

   . Siden boligprisene i for eksempel Oslo har tredoblet seg siden 1991, må disse kreftene ha. Siden boligprisene i for eksempel Oslo har tredoblet seg siden 1991, må disse kreftene ha

   Artikkel
  • Boligprisene i Oslo på 1990-tallet

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2004 Boligprisene i Oslo på 1990-tallet Publisert: 29. april 2004 Hvor mye har boligprisene i Oslo steget siden oppgangen begynte tidlig på 1990-tallet? Har de steget mer enn i resten av landet? Har alle boligtyper i Oslo steget like mye i pris

   Artikkel
  • Slutt på billige boliger i Oslo?

   OBOS-leiligheters prisutvikling 1991-2002

   Publisert:

   Notater 2004/50 OBOS-leiligheters prisutvikling 1991-2002 Slutt på billige boliger i Oslo? Publisert: 24 billige boliger i Oslo?. OBOS-leiligheters prisutvikling 1991-2002 Ansvarlig Dag Einar Sommervoll Serie og -nummer Notater 2004/50 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • Inngangsbilletten øker mest

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/6 Boligmarkedet i Oslo Inngangsbilletten øker mest Publisert: 9. desember 2004 Massemedias jevnlige rapporteringer om gjennomsnittspris per kvadratmeter viser at boligprisene har: Dag Einar Sommervoll I Oslo har boligprisene økt dramatisk det siste tiåret. I denne artikkelen ser vi på

   Artikkel
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2005

   Publisert:

   husleienivået i Oslo/Akershus seg klart fra resten av landet ved å ligge på et høyere nivå, 5873 kroner per måned mot 4101 kroner i (papir/web, telefon og besøk) for å øke antall leieobservasjoner, innhenting av registerinformasjon med oversampling for Oslo og Bergen og tilleggsutvalg av unge under 25 år

   Publikasjon
  • Stor variasjon i leieprisene mellom landsdelene

   Publisert:

   . november 2005 Gjennomsnittlige leiepriser i Oslo er høyere enn i andre landsdeler . I Oslo og Akershus må: Randi Johannessen Gjennomsnittlige leiepriser i Oslo er høyere enn i andre landsdeler

   Artikkel
  • Prisrekord på boliger

   Publisert:

   rår. Utviklingen i boligprisene i Oslo, Bergen, Kristiansand og Trondheim er analysert i en økte boligprisene i store trekk fram til 1898. Rett før det såkalte Kristiania-krakket i 1899 var boligprisene i Oslo reelt sett på et tilsvarende nivå som i 1997

   Artikkel
  • Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)

   Dyre boliger har lav ligningsverdi

   Publisert:

   . Lavest i Oslo og Bærum I Oslo og Bærum utgjør ligningsverdien av omsatte boliger i gjennomsnitt 13 prosent av salgssummen

   Statistikk