Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 82 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

   Publisert:

   . Oslo har den laveste andelen i offentlig forvaltning sett under ett, men den høyeste andelen i statlig forvaltning. Forfatter. Oslo har den laveste andelen i offentlig forvaltning sett under ett, men den høyeste andelen i statlig forvaltning. Forfatter

   Artikkel
  • "Verdens beste" også til å redusere global fattigdom?

   Publisert:

   selective review , Oslo: NUPI Paper 681. Melchior, Arne (2005): Norges tollpreferanser for import fra u - landene , Oslo: NUPI Notat 680a. Musser, George (2006

   Artikkel
  • Kommuneoverføringer som regionalpolitisk virkemiddel

   Publisert:

   . Analysene viser at alle landsdeler utenom Oslo/Akershus oppnår positive nettoflytteeffekter av en partiell

   Publikasjon
  • Ni av ti sier ja til bistand

   Publisert:

   Aker Brygge i Oslo, og vi vil kritisk gjennomgå hva som kommer ut av de over 80 millioner kronene som

   Artikkel
  • Sentralisering - årsaker, virkninger og politikk

   Publisert:

   distriktspolitikk. En slik fordelingspolitikk er imidlertid ikke egnet til å løse fattigdomsproblemet i byene. Det er særlig Oslo som har en høy andel fattige. Valg av dette er hvordan studieplassene raskt fylles opp i Oslo, mens studietilbud på mindre sentrale steder ofte har problemer med å få mange nok søkere. Selv om

   Artikkel
  • Bli kjent med Kommune-Norge

   Publisert:

   høyre for kommunegruppen ligger snittet for fylket din kommune tilhører. I tillegg er det gjennomsnitt for landet med og uten Oslo. Hvis du har vært inne på KOSTRA

   Artikkel
  • Markant bedre kommuneøkonomi

   Publisert:

   . I Oslo var driftsresultatet 8 prosent. Størst forbedring i store kommuner Den markante bedringen i driftsresultatet de siste årene gjelder både små

   Artikkel
  • Skaper høyt kommunalt forbruk flere arbeidsplasser og økt tilflytting?

   Publisert:

   større sysselsettingsvirkning i de mindre sentrale regionene av landet. Analysene viser at alle landsdeler utenom Oslo/Akershus større sysselsettingsvirkning i de mindre sentrale regionene av landet. Analysene viser at alle landsdeler utenom Oslo/Akershus

   Artikkel
  • Brukerundersøkelser, styring og ledelse i offentlig sektor

   Publisert:

   , Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag, 16. januar 2009. Det har to siktemål: 1. Å

   Publikasjon
  • Vekst og nedgang i kommuneøkonomien

   Publisert:

   . Holdes Oslo utenfor, var resultatet så svakt som -0,6 prosent. Ikke siden begrepet ble tatt i bruk i 1991 har driftsresultatet vært så dårlig, og det er

   Artikkel
  • Hva får vi igjen for skattepengene?

   Publisert:

   årsverk. Blant universitetene ligger Oslo høyest med 5,6 heltidsstudenter per årsverk, mens Tromsø ligger lavest med 3,5 heltidsstudenter per årsverk forskning ligger Universitetet i Oslo høyest med 1 publiseringspoeng per årsverk per år, mens Universitetet i Tromsø ligger lavest med 0,7 publiseringspoeng

   Artikkel
  • Mindre del av utgiftene går til eldre

   Publisert:

   . Oslo er ikke medregnet i andelen siden kommunen også er et fylke med fylkeskommunale oppgaver. Figur 2

   Artikkel
  • Offentlige foretak, strukturstatistikk (opphørt)

   Nedgang i antall offentlig eide foretak

   Publisert:

   . I 2011 befant de fleste statlige foretak seg i Oslo, Rogaland og Akershus, med henholdsvis 201, 123 og 109 foretak. Disse utgjorde til sammen 60,5 prosent av de statlig eide foretakene. Oslo og Akershus var alene registrert som forretningsadresse for 43,3 prosent av den samme populasjonen

   Statistikk
  • Pressvirkninger i norsk økonomi av økte samferdselsinvesteringer

   Publisert:

   ¬leveranse til en rapport Oslo Economics har utarbeidet for Spekter. Beregningene ble utført før

   Publikasjon
  • Sysselsetting i statsforvaltningen

   Publisert:

   . Flest statsansatte finner vi i Oslo. I denne rapporten kommer det frem at antallet. Flest statsansatte i hovedstaden Oslo var med sin andel på 25 prosent det fylket som hadde flest av de statlige årsverkene

   Publikasjon