Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (15)

Vis alle

Statistikk

 • Offentlig sektor (15)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 15 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sentralitetsindeksen

   Oppdatering med 2020-kommuner

   Publisert:

   Notater 2020/04 Oppdatering med 2020-kommuner Sentralitetsindeksen Publisert: 27. februar 2020 Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet.

   Publikasjon
  • Ny sentralitetsindeks for kommunene

   Publisert:

   Notater 2017/40 Ny sentralitetsindeks for kommunene Publisert: 22. november 2017 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Sentralitetsindeksen er en kode med

   Publikasjon
  • Opparbeidede pensjonsrettigheter, nasjonale tall 2014-2018

   Publisert:

   ." Modellen er basert på administrative data for hele befolkningen og simulerer det videre

   Publikasjon
  • Holdninger til norsk bistand 2010

   Publisert:

   – 87 prosent av befolkningen stiller seg positiv til norsk utviklingshjelp. Undersøkelsen viser at oppslutningen om norsk utviklingshjelp er høy og stabil – 87 prosent av befolkningen stiller seg positiv til norsk utviklingshjelp. De siste ti årene har denne andelen ligget stabilt

   Publikasjon
  • Holdninger til norsk bistand

   Publisert:

   . 15 prosent av befolkningen mener at dette beløpet burde vært større, mens nesten halve (47 prosent) befolkningen synes at dette er et passe beløp. En av tre (32 prosent) synes derimot at beløpet burde ha vært mindre, samtidig som en meget liten gruppe

   Publikasjon
  • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013

   Publisert:

   . Disse retningslinjene skal sørge for en minstestandard i tjenestene de tilbyr befolkningen sin

   Publikasjon
  • Evaluering av pensjonsreformen

   Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter

   Publisert:

   årlige pensjonsytelsene, kan befolkningen motvirke levealdersjusteringen ved å utsette pensjoneringen. Observasjonene så langt for

   Publikasjon
  • Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp 2001

   Publisert:

   høy og stabil. 88 prosent av befolkningen er for utviklingshjelp, samme andel som i 1999 vært stabil siden begynnelsen av 1980-tallet. En firedel mener beløpet burde reduseres. Flertallet i befolkningen mener at Norge har

   Publikasjon
  • Mikrosimulering i praksis

   Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

   Publisert:

   drøfting av ulike metodiske tilnærminger for å beskrive den økonomiske levestandarden i befolkningen, og det), er det vist til hvordan de ulike støtteordningene er fordelt i befolkningen. Et annet viktig moment ved fordelingsanalyser av offentlige

   Publikasjon
  • Et grånende Norge

   Betydningen av økt behov for eldreomsorg for makroøkonomi og offentlige finanser mot 2050

   Publisert:

   grånende Norge Publisert: 3. juli 2006 Aldringen av den norske befolkningen etter 2010 vil påvirkes av aldringen av befolkningen. Formålet med fremskrivningene er heller ikke at de skal vise de mest sannsynlige utviklingsforløpene, men å

   Publikasjon
  • Alternative metoder for beregning av kostnadsnøkler for utgiftsutjevning mellom kommuner

   Publisert:

   dekke befolkningens behov for kommunale tjenester. Slike kostnader kalles utgiftsbehov

   Publikasjon
  • Offentlige stønader til husholdninger

   En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse

   Publisert:

   økonomien hvis endringer i arbeidsledigheten slår sterkt ut i disse stonadene. På lang sikt vil endringer i befolkningens sammensetning etter alder samt

   Publikasjon
  • Sammenlikning av simultane og partielle analyser av kommunenes økonomiske atferd

   Publisert:

   . Høyt utgiftsbehov kan enten skyldes høye enhetskostnader eller høyt behov/etterspørsel i befolkningen. For eksempel vil en kommune med relativt mange gamle over 90

   Publikasjon
  • Makroøkonomiske virkninger av pensjonsreformer

   Beregninger basert på forslag fra Pensjonskommisjonen

   Publisert:

   . januar 2005 Videreføring av dagens velferdsordninger vil kreve betydelig skatteskjerpelse etter hvert som den norske befolkningen blir eldre. Behovet for å

   Publikasjon
  • Konsekvenser av ubalanse mellom ressurser og krav til offentlige velferdstjenester

   Fremskrivninger av offentlige finanser og makroøkonomi til 2050

   Publisert:

   år i Statistisk sentralbyrå, herunder spesialmodeller til å fremskrive befolkning (BEFREG), pensjonsutgifter (MOSART

   Publikasjon