Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 143 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Tre av ti bybarn har farlig vei til lekeplassen

   Publisert:

   gang- og sykkelveinettet varierer imidlertid sterkt mellom de ti største byene. Oslo kom best ut med hele 1,8 km per 1 000 bosatte i 2006, selv om byen opplevde en nedgang i perioden 2001 til 2006. Oslo og Sandnes er de eneste byene som har lengre gang- og sykkelveinett enn gjennomsnittet for de mindre kommunene fra og med 2004. Tromsø

   Artikkel
  • Mindre ved gikk opp i røyk

   Publisert:

   . Forbruket per innbygger var lavest i Oslo og Akershus, der det ble brukt om lag 100 kg per innbygger. På

   Artikkel
  • Vi brenner stadig mer ved

   Publisert:

   . Forbruket per innbygger var lavest i Oslo, med under 100 kg per innbygger. På landsbasis brukte hver av oss i gjennomsnitt 300 kg ved. Også tidligere undersøkelser viser at det fyres mindre i Oslo enn ellers i landet, og at fyring i peis er mer utbredt i hovedstaden enn i andre fylker

   Artikkel
  • Vi fyrer som før på hytta

   Publisert:

   Svevestøvutslipp (PM 1 0 ) tonn 1 170 346 825 1 Sintef har anbefalt faktoren 40 g/kg brukt for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som 450 kg ved per fritidsbolig. Forbruket var størst i Hedmark og Oppland med nesten 650 kg ved per fritidsbolig, og lavest i Oslo og Akershus med under 120 kg ved per fritidsbolig

   Artikkel
  • Kulturlandskap i endring

   Publisert:

   ein landbrukseigedom. Akershus/Oslo hadde den lågaste delen med 2 prosent. Figur 4 I 2012 var det i alt 186 700 landbrukseigedomar i Noreg

   Artikkel
  • Om statistikken: Vedfyring

   Publisert:

   områder med lite nattefyring anbefaler SINTEF en faktor på 33 g PM 10 /kg ved. I SSB sine beregninger er denne faktoren brukt for kommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen påfallende endringer fra år til år. Den relative usikkerheten til fylkestall, når vi slår sammen fem undersøkelser, ligger på rundt 10 prosent. Unntakene er Oslo og Finnmark, der den relative usikkerheten er

   Artikkel
  • Flere støyutsatte

   Publisert:

   områder, som Gardermobanen og Drammensbanen, har gitt størst utslag. På landsbasis økte antall støyutsatte med 16 000 fra 2006 til 2011, omtrent halvparten av disse bor i Oslo og Akershus støy fra jernbane, bor i Oslo og Akershus, og det er trafikkøkningen på Drammensbanen og Gardermobanen som fører til økningen

   Artikkel
  • Mer varme og mindre forurensning fra vedfyring

   Publisert:

   for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som - størst i skogfylkene Hedmark og Oppland i 2008, med 465 kilo per innbygger. Forbruket per innbygger var lavest i Oslo og Akershus, med om lag 100 kilo per innbygger. På

   Artikkel
  • Samferdsel og miljø 2011

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   jaktåret 2009/2010 ble over 7 000 hjortevilt drept av bil eller tog. I byområdene Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Drammen, Grenland og Tromsø. I 2010 var det ved Oslo Lufthavn Gardermoen 19,1 millioner passasjerer om bord ved ankomst og avgang

   Publikasjon
  • Gamle vedovner gir høye utslipp

   Publisert:

   . Likevel brennes bare 7 prosent av veden i nye ovner. I Oslo, hvor det har vært tilskudd til utskifting av gamle ovner, er andelen enda lavere. Forfatter. I Oslo, hvor det har vært tilskudd til utskifting av gamle ovner, er andelen enda lavere. Forfatter

   Artikkel
  • Økt utslipp av svevestøv

   Publisert:

   3,46 0,03 1,37 2,06 Svevestøvutslipp (PM 1 0 ) tonn 27 601 564 24 044 2 993 1 Sintef har anbefalt faktoren 40 g/kg brukt for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som. 1 000 tonn og kg/innbygger 1 000 tonn ved kg/innbygger I alt 1 363 281 Akershus og Oslo 146 130 Hedmark og Oppland 147 391

   Artikkel
  • Bygge hytter eller verne om naturen?

   Publisert:

   fritidsbolig­områder, og dekker et areal, samlet sett, på hele 250 kvadratkilometer (se figur 3). Dette tilsvarer to ganger størrelsen på tettstedet Oslo (innenfor

   Artikkel
  • Like mye ved, mer energi og mindre utslipp

   Publisert:

   . Forbruket per innbygger er størst i skogfylkene Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland med over 500 kg/innbygger, og lavest i Oslo med under 100 kg/innbygger. Tidligere undersøkelser viser også at det fyres mindre i Oslo enn ellers i landet, og at fyring i peis er mer utbredt der enn i andre fylker. Når vi ser på

   Artikkel
  • Kommunale avløp

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2011 : gebyrer 2012

   Publisert:

   . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (1,76 kilogram) og høy renseeffekt (65 prosent

   Publikasjon
  • Støyplage i Norge

   Dokumentasjon av metode

   Publisert:

   . Støyen er reberegnet for 1999 ut fra disse nye kartleggingene. Det er nå også etablert et beregningsopplegg for trikk og t-bane i Oslo. Det er også

   Publikasjon