Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 143 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Avløp og kloakk på kartet

   Publisert:

   86447 27981 Vestfold 635 106029 115487 Buskerud 5499 84478 140446 Oppland 791 69622 68403 Hedmark 8998 28175 98732 Akershus og Oslo 75825 79052 1102752 1985 228438 Oppland 44 823 68135 878 0 1923 136893 Hedmark 646 203 58094 1402 0 8007 127898 Akershus og Oslo 617 3573 34201 13497 0 5 1257624

   Artikkel
  • 13 elbiler per ladepunkt

   Publisert:

   . Samtidig begrenses parkeringstilgjengeligheten i byområder grunnet miljøhensyn. Det var totalt over 230 000 offentlige biloppstillingsplasser i 2016. I Oslo og Østfold var over halvparten av disse plassene avgiftsbelagte. Nesten 10 prosent av biloppstillingsplassene i Oslo var tilrettelagt for forflytningshemmede. Den

   Artikkel
  • Avfall fra samferdsel - Biler vraket mot pant, etter fylke

   Publisert:

   15,3 2016 Østfold 8 875 7 859 1 016 5,3 4,3 17,6 14,7 Akershus 13 477 12 075 1 402 3,7 2,2 17,3 14,1 Oslo 9 374 8 355 1 019

   Artikkel
  • Oppdaterte arealtal

   Publisert:

   Tønsberg kommune og endring av grunnkrinsnumra i nye 0710 Sandefjord kommune. I tillegg er det gjort endring i grunnkrinsinndelinga i Oslo

   Artikkel
  • Samferdsel og naturpåvirkninger

   Publisert:

   . Hedmark er det fylket som har flest slike områder (714), fulgt av Oppland (487), og Nordland (316). Oslo har færrest større områder, bare 20 av Oslos landfragmenter er over 3 kvadratkilometer

   Artikkel
  • Nedbygging av jordbruksareal

   En kartbasert undersøkelse av nedbygging og bruksendringer av jordbruksareal

   Publisert:

   . Minst jordbruksareal ble bygd ned i Oslo med 300 dekar, men dette utgjorde likevel den

   Publikasjon
  • Mapping attractive urban areas

   Documentation of a Eurostat-supported project under the “Merging statistics and geographic information grant programme”

   Publisert:

   . The strengths of these correlations vary between the cities, playing in to a general picture that capital and largest city Oslo is the most socioeconomically divided of Norway’s largest cities

   Publikasjon
  • Mindre ved gikk opp i røyk - Vedforbruk i boliger fordelt på fylkesgrupper. 2013. 1 000 tonn og kg/innbygger

   Publisert:

   . I alt 1 029 204 Akershus og Oslo 139 117 Hedmark og Oppland 128 337 Østlandet ellers1 242 252 Agder og Rogaland 136 184 Vestlandet2 182 211

   Artikkel
  • Mindre ved brennes i gamle ovner

   Publisert:

   . Forbruket per innbygger var minst i Akershus og Oslo, hvor det ble brukt henholdsvis 130 og 40 kg per innbygger. På

   Artikkel
  • Over 40 prosent arbeider nær hovedsentra - Andel ansatte i handel- og service etter avstand til holdeplass med minst 60 avgangeri uka

   Publisert:

   .) 72 19 9 0237 Eidsvoll 75 15 10 0238 Nannestad 84 13 2 0239 Hurdal 67 15 18 0301 Oslo kommune 99 1 0 0402 Kongsvinger 96 4 1 0403 Hamar 97 1 2 0412 Ringsaker 77 13 11 0415

   Artikkel
  • Over 40 prosent arbeider nær hovedsentra - Ansatte, bosatte og areal i handels- og servicesoner. 2017*

   Publisert:

   .) 416 1 280 85 236 0237 Eidsvoll 297 1 877 117 216 0238 Nannestad 117 648 36 99 0239 Hurdal 29 266 20 36 0301 Oslo kommune 274 392 274 228 13 208 29 013 0402 Kongsvinger 331 3 678 240 561 0403 Hamar 3

   Artikkel
  • Kommunale avløp 2015

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2015. Gebyrer 2016

   Publisert:

   . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (2,08 kilogram) og høy renseeffekt (58 prosent

   Publikasjon
  • The Economy of the North 2015

   Publisert:

   . The Economy of the North 2015 report finalizes the ECONOR III project, carried out by Statistics Norway, Center for International Climate and Environmental Research - Oslo (CICERO) and Université

   Publikasjon
  • Stadig godt vann fra springen

   Publisert:

   . I den andre enden av skalaen finner vi Oslo. Kommunens kostnader for vannsektoren dekkes i stor grad gjennom gebyrer betalt av brukerne

   Artikkel
  • En sjettedel av Fastlands-Norge er vernet

   Publisert:

   områder enn andre fylker. Fylkene Vestfold, Akershus og Østfold har alle under 5 prosent, mens Oslo har 9 prosent

   Artikkel