Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 143 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Avløpsvann fra stadig flere av oss blir renset i tråd med kravene

   Publisert:

   79489 33069 Vestfold 107850 110921 3084 Buskerud 159129 70227 4368 Oppland 84650 40901 4758 Hedmark 105027 28193 4292 Akershus og Oslo 1204579 41962 25914 39053 203 78 Oppland 128388 1921 0 991 66231 813 44 Hedmark 129499 8013 0 1429 58090 378 632 Akershus og Oslo 1272420 35 0 14722 34013 3700 501

   Artikkel
  • Statistikken utvida med handels- og servicesoner

   Publisert:

   . Fullstendig tegnforklaring fås i fullversjon av kartet. Kartet viser i utgangspunktet et område rundt Oslo

   Artikkel
  • 0,6 prosent av spillvannsnettet fornyet

   Publisert:

   . Mest fornyelsesarbeid i Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag I perioden 2015–2017 var det Oslo som fornyet mest med 1,76 prosent i gjennomsnitt over de siste tre årene, såkalt tre Buskerud 1790 324 1047 Oppland 2537 153 1143 Hedmark 1837 52 1080 Oslo 672 728 715 Akershus 3259 288 2187

   Artikkel
  • Kommunale avløp 2017

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2017. Gebyrer 2018

   Publisert:

   . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (2,13 kilogram) og høy renseeffekt (58 prosent

   Publikasjon
  • 13 elbiler per ladepunkt - Elbiler og åpent tilgjengelige ladepunkt. Hele landet og utvalgte kommuner. 2016

   Publisert:

   Bærum 6 733 256 26,3 Asker 3 018 80 37,7 Oslo 16 773 1 847 9,1 Hamar 358 45 8,0 Drammen 1 084 90 12,0 Sandefjord 756 82 9,2 Porsgrunn 660 50 13,2 Skien 830 39 21,3 Kristiansand 2 554 103 24,8 Sandnes 1

   Artikkel
  • Nær 1 000 tettsteder i Norge

   Publisert:

   . Fortsatt stor vekst i de største tettstedene Veksten fortsetter i de fem største tettstedene: Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen økte antall bosatte i disse fem tettstedene med 1,5 prosent, mens arealet økte med 0,4 prosent. Oslo tettsted har hatt en

   Artikkel
  • Skog, fjell og vidde dominerer

   Publisert:

   Høyest andel bebygd areal i Oslo Totalt sett er Hedmark det fylket som har mest bebygd areal, mens Oslo har minst 12.22 70.03 Finnmark Finnmárku 24.4 9.82 6.58 17.41 4.65 15.18 66.72 Oslo 51.77 1.23 0.72 11.55 9.08 18.93 31.03 Skog, fjell og vidde dominerer I de ubebygde

   Artikkel
  • 13 elbiler per ladepunkt - Offentlig regulerte kommunale biloppstillingsplasser. Fylker. 2016

   Publisert:

   Østfold 15 281 7 883 350 51,6 2,3 Akershus 16 659 4 966 557 29,8 3,3 Oslo 12 879 8 929 1 211 69,3 9,4 Hedmark 11 220 2 394 367 21,3 3,3 Oppland 10 393 1 904 276 18,3 2,7 Buskerud 10 597 2 253 442 21,3

   Artikkel
  • Over 40 prosent arbeider nær hovedsentra

   Publisert:

   . Tilsvarende er om lag 30 prosent for Oslo tettsted alene. Tettheten av ansatte og bosatte i handels- og servicesoner er også størst i de største tettstedene. Figur 1 nærmeste holdeplass Figur 4. Andel ansatte etter avstand til nærmeste holdeplass 1000 m eller mer 500 - 1000 m Under 500 m Drammen 17 88 27299 Oslo 13 1569 286611 Stavanger 2 268 47132

   Artikkel
  • Avfall fra samferdsel

   Publisert:

   personbiler i Oslo og Akershus. Personbilene her tas ut av trafikken når de er 17,3 år gamle, og varebiler i Oslo tas ut av trafikken når de kun er 12,8 år gamle (SSB 2016a). Tabell 1 års- og samfunnsansvarsrapport. Av dette leverte Oslo lufthavn (OSL) 6 272 tonn. Omtrent halvparten av avfallet ble sortert

   Artikkel
  • Flest nye hytter i store fritidsbyggområder

   Publisert:

   379 372 316 417 431 Vestfold 62 78 57 59 67 Buskerud 539 512 506 679 722 Oppland 487 507 496 682 856 Hedmark 391 409 373 515 451 Oslo 2 3 1 Akershus 22 27 39 34 46 Østfold, Oslo og Vestfold, er det bare 15 til 20 prosent i de nordligste fylkene. Størrelse på fritidsbyggområder Når fritidsbygg ligger i en samling/klynge med minst fem fritidsbygg

   Artikkel
  • Høge hytteprisar i 100-metersbeltet langs kysten - Gjennomsnittleg kjøpesum for omsette fritidsbustader på eigd grunn og ifritt sal, fordelt etter avstand frå kysten i meter. 2013-2016. Kroner

   Publisert:

   . Kroner 1-100 m 101-400 m Meir enn 400 m Alle Østfold 3 416 000 2 134 000 1 012 000 2 105 000 Akershus 3 928 000 2 245 000 1 173 000 1 696 000 Oslo

   Artikkel
  • Vil ta 160 år å skifte ut det kommunale spillvannsnettet

   Publisert:

   før 1940, mens 54 prosent ble lagt i perioden etter 1980. Figur 1 Mest fornyelsesarbeid i Oslo, Akershus og Sør–2016 var det Oslo som fornyet mest med 1,66 prosent i gjennomsnitt per år. Dernest var det kommunene i Akershus og Sør

   Artikkel
  • To tredjedeler av strandsonen lite berørt av mennesker

   Publisert:

   . Det øvrige arealet anses som potensielt tilgjengelig for allmenheten. Figur 1 Minst tilgjengelig strandsone langs Oslofjorden Strandsonen i Akershus, Oslo og Buskerud er minst tilgjengelig i Norge. Men det utilgjengelige strandsonearealet har økt noe langsommere de siste årene, unntatt Oslo. Siden 2000 har den tilgjengelige strandsonen i Oslo minsket med knapt 6 prosentpoeng, med 3 prosentpoeng mellom 2010 og 2016

   Artikkel
  • Kommunale avløp 2016

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2016. Gebyrer 2017

   Publisert:

   . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (2,09 kilogram) og høy renseeffekt (57 prosent

   Publikasjon