Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 140 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Eksportører av olje, kull og gass kan gjøre mer for klimaet

   Publisert:

   samfunnsøkonomer fra Universitetet i Oslo, Statistisk sentralbyrå, OsloMet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet én av forskerne, professor Karine Nyborg fra Universitetet i Oslo. – Økte internasjonale priser vil også stimulere

   Artikkel
  • Ny trend – størst vekst i de store tettbygde fritidsbyggområdene

   Publisert:

   utgjør hele 86 og 83 prosent av samtlige fritidsbygg. I Østfold, Oslo og Vestfold ligger de fleste byggene innenfor et av de store tettbygde fritidsbyggområdene. I Oslo ligger 76 prosent av totalt antall fritidsbygg innenfor de store fritidsbyggområdene. I Østfold og Vestfold ligger henholdsvis 42 og 40 prosent av hyttene i slike

   Artikkel
  • Økt oppfyllelse av rensekravene

   Publisert:

   22461 32897 Vestfold 109427 116873 970 Buskerud 56863 173005 5390 Oppland 59530 66313 5131 Hedmark 97986 34957 4767 Akershus og Oslo 1204903 84050 3764 38531 197 58 Oppland 129060 1914 0 1088 63157 382 44 Hedmark 129740 7970 0 1448 56052 2537 643 Akershus og Oslo 1292682 35 0 14396 29954 3572 556

   Artikkel
  • Avfall fra samferdsel

   Publisert:

   før vraking, i hele 20 år og 4 måneder i 2018. Oslo er fortsatt det fylket hvor personbilene er yngst ved vraking – 16 år og 10 måneder i 2018. Tabell 1, ifølge tall fra Avinor (2019a). Oslo lufthavn sto for 6 677 tonn av de totale mengdene (Avinor, 2019b

   Artikkel
  • 30 prosent av strandsonen tilgjengelig i Indre Oslofjord

   Publisert:

   . I Oslo gjelder dette imidlertid bare 30 prosent. Forfatter: Tom Anders Engebakken Omkring 70 prosent av strandsonen langs kysten i Norge er tilgjengelig for opphold og ferdsel. I Oslo gjelder dette imidlertid bare 30 prosent. Forfatter: Tom Anders Engebakken Tilgjengelighet til strandsonen varierer betydelig, men samlet sett

   Artikkel
  • Avfall fra samferdsel - Biler vraket mot pant, etter fylke

   Publisert:

   Østfold 8 695 7 676 1 019 5,0 4,2 17,3 14,6 02 Akershus 14 103 12 560 1 543 3,6 2,3 17,2 13,4 03 Oslo 9 571 8 415 1 156 2,8 1,5 16,8 12,8 04 Hedmark 7 633 6 796 837 5,7 3,8 18,7 16,1 05 Oppland 6 522 5

   Artikkel
  • Kommunale avløp 2018

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2018. Gebyrer 2019

   Publisert:

   . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (1,75 kilogram) og høy renseeffekt (64 prosent

   Publikasjon
  • Oppdatert analysedatasett

   Publisert:

   . Fullstendig tegnforklaring fås i fullversjon av kartet. Kartet viser i utgangspunktet et område rundt Oslo

   Artikkel
  • Nesten 5 000 nye hytter i året

   Publisert:

   Oslo 5 02 Akershus 233 01 Østfold 474 Kart 1«Konsentrasjonskart»1 over nye fritidsbygg siste fem år 2014-2018. Landet 1 Et såkalt «Heat Map» beregnet med verktøyet «Kernel Densety Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold. Årsaken til dette er at disse fylkene ikke har

   Artikkel
  • Flere nye hytter i unike villreinområder

   Publisert:

   Oslo 5 02 Akershus 233 01 Østfold 474 Det bygges mest i Oppland og Buskerud. Av alle nye fritidsbygg de siste fem

   Artikkel
  • 6 av 10 bor i kommuner som oppfyller rensekravene

   Publisert:

   . I tillegg kommer de 20 kommunene som ikke rapporterte avløpsskjema til KOSTRA. Mest fornyelsesarbeid i Oslo, Akershus og Hedmark Fornyelsen vil normalt variere en del fra ett fylkesbasis var det Oslo som fornyet mest med 1,65 prosent i gjennomsnitt over de siste tre årene, såkalt tre

   Artikkel
  • Fritidsbygg og -områder innen 4 timers kjøretid fra de største tettstedene i Norge

   Publisert:

   største tettstedene etter befolkningsstørrelse i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger/Sandnes, Drammen og Fredrikstad/Sarpsborg er det Oslo og Drammen og Fredrikstad/Sarpsborg som totalt har flest fritidsbygg innen fire-timers kjøreavstand

   Publikasjon
  • Tettere hyttebygging

   Publisert:

   Østfold, Oslo og Vestfold, mens det i de nordligste fylkene bare er 15 til 20 prosent løpet av årene 2016 (målt 01.01.2017) og 2017 (målt 01.01.2018) 01.01.2017 01.01.2018 Oslo 1 1 Finnmark

   Artikkel
  • Statistikk på kart

   Publisert:

   å åpne dette kartet i fullvisning. Kart over tettsteder i Norge, 2019 Kartet viser Oslo-regionen

   Artikkel
  • 30 prosent av strandsonen innerst i Oslofjorden er tilgjengelig

   Publisert:

   vår er mer eller mindre egnet for opphold og ferdsel. Men i Oslo og Akershus er dette tallet bare 30 prosent. Forfatter. Men i Oslo og Akershus er dette tallet bare 30 prosent. Forfatter: Kirsten Holz Tre tiendedeler av Norges kystlinje er

   Artikkel