Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 143 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Plan- og byggesaksbehandling

   Publisert:

   . Antall 2016 594 546 8 213 720 32 2017 535 481 5 868 787 22 2018 823 779 3 426 545 21 2019 499 466 6 150 949 23 2020 772 746 12 597 825 13 2020 Fylkeskommune Viken 61 59 749 237 2 Oslo 73 73. Kroner 2016 682 023 913 372 48 2017 476 468 972 033 98 2018 621 061 1 081 589 91 2019 590 882 1 178 208 115 2020 1 039 164 1 432 346 78 2020 Fylkeskommune Viken 136 825 107 485 -22 Oslo 0 0 0

   Statistikk
  • Fra fossil til fornybar energibruk i transport

   Publisert:

   -busser i Oslo-området helt siden 2012. Foreløpig er det kun 4 hydrogenstasjoner i Norge, i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondhjem og Hvam ved Lillestrøm. En

   Artikkel
  • Jordbrukets kulturlandskap

   Publisert:

   kornareal og stor del bakkeplanert jord. Oslo og Viken hadde eit tilsegnsbeløp på 31,4 millionar kroner i 2020, medan Trøndelag løyvde 17,1 millionar kroner

   Artikkel
  • 68 prosent av strandsonen er tilgjengelig for allmennheten

   Publisert:

   . I Indre Oslofjord er definert som den delen av Oslofjorden som ligger i Oslo og Viken nord for Drøbak. Kilde. Oslo er fortsatt det fylket med minst potensielt tilgjengelig strandsoneareal med 1 291 dekar, mens det i Troms og Finnmark er 724 533 dekar potensielt tilgjengelig strandsone

   Artikkel
  • Færre reguleringsplaner, flere byggesøknader

   Publisert:

   behandlingen av snaut 6 prosent av alle byggesøknadene. I de 4 storbyene (Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

   Artikkel
  • Flere utsatt for støy ved boligen - Støyplage etter kilde. Fylke. 1999 og 2019. Støyplageindeks SPI

   Publisert:

   .. Akershus 52 300 49 500 6 800 3 800 2 600 2 600 Oslo 85 000 85 400 11 600 5 000 .. .. Hedmark 9 800 8 900 1 700 1 300 0

   Artikkel
  • Flere utsatt for støy ved boligen

   Publisert:

   . Mer enn halvparten av de som er utsatt for støy fra togtrafikk, bor i Oslo og Akershus. Utviklingen i denne regionen har derfor mye å si for landstallene. Av nedgangen på 30 000 gjelder 17 500 bosatte i Oslo og Akershus

   Artikkel
  • Små endringar i mengd gjødsel brukt i jordbruket

   Publisert:

   =100 Vis som figur Vis som tabell Kjelde: Kommunalt avløp, Statistisk sentralbyrå. Blant fylka brukte Akershus og Oslo mest

   Artikkel
  • Tettsteders befolkning og areal

   Publisert:

   største tettstedene Oslo 1 036 059 16 546 1,6 Bergen 259 958 2 871 1,1 Stavanger/Sandnes 228 287 3 267 1,5 Trondheim 189 271 2 907 1,6 Fredrikstad/Sarpsborg 116 373 2 751 2,4 Kilde

   Statistikk
  • Fritidsbyggområder

   Publisert:

   Våningshus benyttet som fritidsbolig Totalt Hele landet 437 733 14 461 18 499 470 693 Viken 85 000 436 627 86 063 Oslo 2 221 2 3 2 226 Innlandet 85 386 1 358 1 620 88 364 Vestfold og Telemark 44 761 776

   Statistikk
  • Kommunale avløp 2019

   Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

   Publisert:

   . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (1,99 kilogram) og høy renseeffekt (61 prosent

   Publikasjon
  • 70 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord utilgjengelig for allmennheten

   Publisert:

   . Oslofjord-fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er fylkene med størst press på strandsonearealet. I Indre Oslofjord er situasjonen motsatt, med bare 30 prosent av 100-metersbeltet langs kysten tilgjengelig. Oslo har et strandsoneareal på 4 165 dekar, mens Troms og Finnmark 929 036 dekar

   Artikkel
  • Markant nedgang i vedtatte byggesøknader

   Publisert:

   . Dette har imidlertid sammenheng med at Oslo ikke har rapportert for 2019. Behandlede søknader i 100-metersbeltet langs saltvann sank fra 1 352 Sørfold 12 113 Korteste saksbehandlingstid Utsira 1 1 Gamvik 1 1 Storbyene Oslo 2 311 13 Bergen 274 16 Trondheim

   Artikkel
  • Samanslåtte kommunar meir enn doblar arealet

   Publisert:

   uberørte kommunane var i gjennomsnitt 883 km2. Oslo det minste fylket Det er Oslo som er det klart minste fylket med Rogaland og Møre og Romsdal på dei neste plassane

   Artikkel
  • Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

   Publisert:

   utgjør det nye Konnerud tettsted. Mest spredt i Hedmark Mens Oslo tettsted bidrar til at Oslo fylke er fylket med-Agder 82.64 17.22 0.14 Hordaland 83.41 16.4 0.19 Vestfold 85.7 14.16 0.14 Østfold 85.9 13.89 0.2 Rogaland 88.13 11.7 0.18 Akershus 90.79 9.04 0.17 Oslo

   Artikkel