Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 143 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Buskerud har flest hytteområder

   Publisert:

   fritidshusområder en overflate på 201 kvadratkilometer, og dette tilsvarer nær halvparten av Oslo fylke, viser en ny fritidshusområder en overflate på 201 kvadratkilometer, og dette tilsvarer nær halvparten av Oslo fylke, viser en ny

   Artikkel
  • Kraftig nedgang i vedforbruket

   Publisert:

   områder med lite nattefyring anbefaler SINTEF en faktor på 33 g PM 1 0 /kg ved. I SSBs beregninger er denne faktoren brukt for kommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. Forbruket per innbygger var lavest i Oslo og Akershus, hvor det ble brukt om lag 130 kilo per innbygger. På

   Artikkel
  • Utskifting av ovner ga 11 000 tonn mindre støv

   Publisert:

   luftkvalitetsmålinger i de store byene. Se tidligere rapporter Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv, Oslo. SSB-rapporter 2004/5 og Vedforbruk, fyringsvaner og 1 342 22 546 32 089 1 Sintef har anbefalt faktoren 40 g/kg brukt for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo

   Artikkel
  • Usikkerhet og beregning av støyplage

   Publisert:

   . Siden Statens vegvesen har gjort helt nye kartlegginger for Oslo, Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Oppegård, Bergen, Stavanger, Sandnes, Randaberg, Trondheim, Fredrikstad og Sarpsborg i 2012, er

   Artikkel
  • Halvparten av veden brennes i ovn med ny teknologi

   Publisert:

   60 liter - ved i 2009. Forbruket per innbygger var lavest i Oslo, med under 100 kg per innbygger. På landsbasis brukte hver av oss i gjennomsnitt 276 kg ved. Tidligere undersøkelser viser også at det fyres mindre i Oslo enn ellers i landet, og at fyring i peis er mer utbredt der enn i andre fylker

   Artikkel
  • Mer varme og mindre støv

   Publisert:

   faktoren 40 g/kg brukt for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som. Landsgjennomsnittet er 298 kg/innbygger. Forbruket er størst i Hedmark og Oppland med 628 kg/innbygger, og lavest i Oslo og Akershus med 106 kg/innbygger

   Artikkel
  • Kommunale avløp

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2010, gebyrer 2011

   Publisert:

   . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (1,72 kilogram) og høy renseeffekt (66 prosent

   Publikasjon
  • Vi er mer plaget av støy

   Publisert:

   forårsaket av jernbane ble redusert med 31 prosent fra 1999 til 2007. Nedgangen var størst i Oslo og Akershus det er gjort en helt ny fulldekkende kartlegging for Oslo i 2007, er også tidligere beregnede verdier overskrevet for Oslo. Tungtrafikkandelen for

   Artikkel
  • Vi brenner mindre ved hjemme

   Publisert:

   Svevestøvutslipp (PM 1 0 ) tonn 6 689 638 6 052 1 Sintef har anbefalt faktoren 40 g/kg brukt for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som - størst i skogfylkene Hedmark og Oppland i 2007, med 450 kilo per innbygger. Forbruket per innbygger var lavest i Oslo og Akershus med om lag 120 kg/innbygger

   Artikkel
  • Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv

   Undersøkelse om vedforbruk og fyringsvaner i Trondheim og Bergen 2003

   Publisert:

   oppdrag fra Vegdirektoratet. Dette var tilsvarende undersøkelsen som ble gjort i Oslo i 2002 (Undersøkelse om vedforbruk og fyringsvaner i Oslo 2002, Finstad mfl. 2004). Resultatene fra disse

   Publikasjon
  • 900 000 gamle ovner i bruk

   Publisert:

   på landet, for i Oslo ble 22 prosent av veden brent i peis vinteren 2001/2002 en artikkel om vedforbruk og utslipp i Oslo. Les mer her . I februar publiseres en utfyllende prosjektrapport som dokumenterer dette arbeidet. Samme måned publiseres også

   Artikkel
  • Byer og miljø

   Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer"

   Publisert:

   miljøvennlige transportmidler fremfor bilen. I Framtidens byer er det bare Oslo som har mer enn 50 prosent av de daglige reisene med

   Publikasjon
  • Stadig mer ved i rentbrennende ovner

   Publisert:

   for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som. Forbruket per innbygger var lavest i Oslo og Akershus med under 140 kg/innbygger. Landsgjennomsnittet er på 294 kg/innbygger

   Artikkel
  • Vi kan stole på hva folk sier om støy og støv

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/5 Støy og forurensning i Oslo Vi kan stole på hva folk sier om støy og støv Publisert: 2. november 1998

   Artikkel
  • Brune arealer i tettsteder

   En pilotundersøkelse

   Publisert:

   . Erfaringer fra prosjektet, med Oslo som case, viser at det er mulig å lokalisere arealer med

   Publikasjon