Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 140 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Helseeffekter av luftforurensning og virkninger på økonomisk aktivitet

   Generelle relasjoner med anvendelse på Oslo

   Publisert:

   Rapporter 1996/08 Generelle relasjoner med anvendelse på Oslo Helseeffekter av luftforurensning og virkninger påOslo Ansvarlig Knut Einar Rosendahl Serie og -nummer Rapporter 1996/08 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • Vi kan stole på hva folk sier om støy og støv

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/5 Støy og forurensning i Oslo Vi kan stole på hva folk sier om støy og støv Publisert: 2. november 1998

   Artikkel
  • Gamle vedovner gir høye utslipp

   Publisert:

   . Likevel brennes bare 7 prosent av veden i nye ovner. I Oslo, hvor det har vært tilskudd til utskifting av gamle ovner, er andelen enda lavere. Forfatter. I Oslo, hvor det har vært tilskudd til utskifting av gamle ovner, er andelen enda lavere. Forfatter

   Artikkel
  • Brune arealer i tettsteder

   En pilotundersøkelse

   Publisert:

   . Erfaringer fra prosjektet, med Oslo som case, viser at det er mulig å lokalisere arealer med

   Publikasjon
  • Resultatkontroll jordbruk 2002

   Jordbruk og miljø

   Publisert:

   . I 2000 hadde Akershus/Oslo størst avgang av dyrka jord med om lag 2 500 dekar og dernest Rogaland med om lag 1 000 dekar

   Publikasjon
  • 1,3 millioner eksponert for støy fra vei

   Publisert:

   . Halvparten av Oslos befolkning er eksponert for slike støynivåer. Ikke overraskende er det mest støyplage i områder av landet med. 21 000 av disse, altså godt over halvparten, bodde i Oslo. Beregningene for veitrafikk tar utgangspunkt i Vegdirektoratets kartlegginger av

   Artikkel
  • Buskerud har flest hytteområder

   Publisert:

   fritidshusområder en overflate på 201 kvadratkilometer, og dette tilsvarer nær halvparten av Oslo fylke, viser en ny fritidshusområder en overflate på 201 kvadratkilometer, og dette tilsvarer nær halvparten av Oslo fylke, viser en ny

   Artikkel
  • Flere bor i sentrum

   Publisert:

   . Folk bor tettest i Oslo sentrum De største tettstedene har flere sentrumssoner, vanligvis i form av et hovedsenter og flere mindre (by)delsentra. Av de fire størst tettstedene er det særlig Oslo og Bergen som utmerker seg med høy befolkningstetthet i hovedsentrum, med henholdsvis 9 258 og 6 606 bosatte per km 2 per 1. januar 2002

   Artikkel
  • Hver sjette vedkubbe brennes i rentbrennende ovn

   Publisert:

   Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv. Oslo Hver sjette vedkubbe brennes i rentbrennende ovn Publisert: 12. desember 2003 Drøyt 60 prosent av veden i Oslo brennes i ovner med gammel teknologi. Disse er ansvarlig for mer enn 80 prosent av

   Artikkel
  • 900 000 gamle ovner i bruk

   Publisert:

   på landet, for i Oslo ble 22 prosent av veden brent i peis vinteren 2001/2002 en artikkel om vedforbruk og utslipp i Oslo. Les mer her . I februar publiseres en utfyllende prosjektrapport som dokumenterer dette arbeidet. Samme måned publiseres også

   Artikkel
  • Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv

   Resultater fra Folke- og boligtellingen 2001, Levekårsundersøkelsen 2002 og Undersøkelse om vedbruk og fyringsvaner i Oslo 2002

   Publisert:

   Undersøkelse om vedbruk og fyringsvaner i Oslo 2002 Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv Publisert: 1. mars 2004 Vedfyring er sammen med veitrafikk den viktigste utslippskilden til. Høsten 2002 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en undersøkelse om vedfyring og fyringsvaner i Oslo

   Publikasjon
  • Leveringen av farlig avfall doblet på fire år

   Publisert:

   -Trøndelag, til 1,3 kg per person i Oslo. Mange av de farligste avfallstypene kommer nettopp fra husholdningene, og det er derfor god grunn til fortsatt innsats-Trøndelag til 1,3 kg per person i Oslo. Det er innsamlingen av de store avfallstypene blybatterier, spillolje og maling som gir

   Artikkel
  • Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv

   Undersøkelse om vedforbruk og fyringsvaner i Trondheim og Bergen 2003

   Publisert:

   oppdrag fra Vegdirektoratet. Dette var tilsvarende undersøkelsen som ble gjort i Oslo i 2002 (Undersøkelse om vedforbruk og fyringsvaner i Oslo 2002, Finstad mfl. 2004). Resultatene fra disse

   Publikasjon
  • Utslipp av nitrogenoksider må ned 30 prosent

   Publisert:

   er det veitrafikk og industri som dominerer i de fleste kommuner. I Oslo ble det i 2003 sluppet ut

   Artikkel
  • Veitrafikken årsak til økt støyplage

   Publisert:

   økt bosetting i trafikkerte områder bidro til resten av økningen. Oslo og Akershus sto for til sammen 40 prosent av økningen i SPI områdene rundt Oslo lufthavn Gardermoen eller områder kartlagt gjennom veistøymodellen VSTøY). Tall for støyplage fra industri og

   Artikkel