Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Natur og miljø (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 43 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Kommunale avløp 2020. Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 87 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet område, med drenering ned mot Nordsjøen/Skagerak, er 87 prosent av landets befolkning tilknyttet

   Publikasjon
  • The economy of the North – ECONOR 2020

   Publisert:

   . En pilot-studie fra Canada inkluderer anslag for verdien av offentlige tjenester til befolkningen i disponibel inntekt per capita

   Publikasjon
  • Byer og miljø

   Indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transport

   Publisert:

   . januar 2020 var det i underkant av 2,7 millioner innbyggere i de ni største byområdene, tilsvarende 51 prosent av Norges befolkning

   Publikasjon
  • Nedbygging av jordbruksareal i 2016-2019 basert på bygningsomriss

   Publisert:

   . Men nedbygging av jordbruksarealer skjer også i de mindre sentrale kommunene – kanskje som en følge av sentralisering og at den eldre delen av befolkningen som blir boende igjen

   Publikasjon
  • Kommunale avløp 2019

   Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 86 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Abating greenhouse gases in the Norwegian non-ETS sector by 50 per cent by 2030

   A macroeconomic analysis of Climate Cure 2030

   Publisert:

   . Nytten til konsumentene faller med 0,8 prosent. Den er knyttet til hvor mye varer, tjenester og fritid som alt i alt kan konsumeres i befolkningen

   Publikasjon
  • Jordbruk og miljø 2019

   Tilstand og utvikling

   Publisert:

   . Kulturlandskap I 2018 budde 7 prosent av befolkninga på ein landbrukseigedom. Om lag 23 prosent av dei 144 900 landbrukseigedomane med bustadhus var utan fast busetjing

   Publikasjon
  • Kommunale avløp 2018

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2018. Gebyrer 2019

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 87 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Jordbruk og miljø 2018

   Tilstand og utvikling

   Publisert:

   ¬bedrifter var om lag 2 000 og utgjorde 5,1 prosent av alle jordbruksbedriftene. Kulturlandskap I 2017 budde 7 prosent av befolkninga

   Publikasjon
  • Kommunale avløp 2017

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2017. Gebyrer 2018

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 85 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Fritidsbygg og -områder innen 4 timers kjøretid fra de største tettstedene i Norge

   Publisert:

   . Befolkningen i disse to tettstedene kan nå halvparten av alle fritidsbygninger i Norge innen 4 timer. Befolkning i Stavanger/Sandnes og Trondheim når hver 18 prosent av Norges fritidsbygningene innen fire-timers

   Publikasjon
  • Indikatorer til FNs Bærekraftsmål

   Kartlegging av tilgjengelig statistikk i Norge for måling av FNs bærekraftsmål

   Publisert:

   , og data produseres regelmessig av landene for minst halvparten av landene og befolkningen i

   Publikasjon
  • Kommunale avløp 2016

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2016. Gebyrer 2017

   Publisert:

   . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 86 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

   Publikasjon
  • Jordbruk og miljø 2015

   Tilstand og utvikling

   Publisert:

   . Nær 8 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Om lag 20 prosent av dei 150 000 landbrukseigedomane med bustadbygning var utan fast busetjing i 2014

   Publikasjon