Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Natur og miljø (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 43 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Miljøstatistikk 1988

   Naturressurser og miljø

   Publisert:

   . september 1988 Fra 1900 til 1985 økte verdens befolkning fra 1,6 til 4,8 milliarder mennesker

   Publikasjon
  • Naturressurser og miljø 1999

   Publisert:

   ? En forenklet, men etter hvert anerkjent inndeling av miljøproblemene er å skille mellom drivkrefter (befolkning, økonomisk aktivitet), som fører til påvirkning på naturen

   Publikasjon
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren

   Publisert:

   . 80 prosent av landets befolkning var tilknyttet renseanlegg koblet til det offentlige avløpsnettet i 2000. Resten av befolkningen var tilknyttet de om lag 900 000 separate avløpsanleggene som var registrert samme år. I

   Publikasjon
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren

   2001

   Publisert:

   . I 2001 var 81 prosent av landets befolkning tilknyttet renseanlegg som var koblet til det offentlige avløpsnettet. Resten av befolkningen var tilknyttet de om lag 330 000 separate avløpsanleggene som var registrert samme år. I

   Publikasjon
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 2003

   Publisert:

   avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler blant annet nivået på

   Publikasjon
  • Samferdsel og miljø

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   . Reiser med kollektive transportmidler utgjorde 9 prosent av befolkningens daglige reiser i 2001. Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse viser at 5 prosent av befolkningen, godt i overkant av 200 000 mennesker, har søvnproblemer på grunn av støy

   Publikasjon
  • Kommunal avløpssektor

   Gebyrer 2005 - utslipp, rensing og slamdisponering 2004

   Publisert:

   avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler blant annet nivået på

   Publikasjon
  • Jordbruk og miljø

   Resultatkontroll jordbruk 2006

   Publisert:

   . Kulturlandskap Nær 10 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Busetjing er viktig for mellom anna å

   Publikasjon
  • Kommunal avløpssektor

   Gebyrer 2006 - utslipp, rensing og slamdisponering 2005

   Publisert:

   påvirkningsfaktorer for Nordsjøen, deriblant påvirkning fra befolkningen i form av utslipp fra avløpsanlegg

   Publikasjon
  • Byer og miljø

   Indikatorer for miljøutviklingen i de ti største kommene

   Publisert:

   . januar 2007 var innbyggertallet i de 10 største kommunene på i alt 1,51 mill. innbyggere, eller rundt en tredel av befolkningen

   Publikasjon
  • Kommunale avløp

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2006, gebyrer 2007

   Publisert:

   påvirkningsfaktorer for Nordsjøen, deriblant påvirkning fra befolkningen i form av utslipp fra avløpsanlegg: tilknytningsgraden til kommunalt avløpsnett økt svakt fra ca. 79 prosent til 83 prosent av befolkningen

   Publikasjon
  • Samferdsel og miljø 2007

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   . I 2005 foretok befolkningen i gjennomsnitt 3,3 reiser per dag, og gjennomsnittsreisen (alle transportmidler) var 11,1 km lang og tok 20 minutter. Reiser med kollektive transportmidler utgjorde 8 prosent av befolkningens reiser i 2005

   Publikasjon
  • Et bærekraftig samfunn?

   Indikatorer for bærekraftig utvikling 2008

   Publisert:

   befolkningen, i 2006 hadde omtrent 2,7 ganger høyere inntekt enn den personen som hadde høyere husholdningsinntekt enn de 10 prosentene av befolkningen med lavest befolkningen med utdanning på høgskole- og universitetsnivå. Færre langtidsledige, flere uføretrygdede I et internasjonalt perspektiv har Norge lav

   Publikasjon
  • Jordbruk og miljø

   Tilstand og utvikling 2009

   Publisert:

   . Kulturlandskap Nær 10 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Busetjing er viktig for mellom anna å

   Publikasjon
  • På rett vei?

   Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010

   Publisert:

   årene. Mens Norge i et internasjonalt perspektiv har lav arbeidsledighet, er andelen av befolkningen som er på uføretrygd, høy

   Publikasjon