Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 48 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Oslo har høyest bruttoprodukt per sysselsatt

   Publisert:

   Oslo har høyest bruttoprodukt per sysselsatt Publisert: 10. oktober 2017 Bruttoproduktet per sysselsatt var høyest i Oslo og Rogaland i 2015. Akershus og Hordaland lå også over landsgjennomsnittet

   Artikkel
  • Oslo og Akershus de største reiselivsfylkene

   Publisert:

   Fylkesfordelt satellittregnskap for turisme Oslo og Akershus de største reiselivsfylkene Publisert: 27. juni 2011 Turister bruker over 110 milliarder kroner i Norge. Nærmere 3 av 10 kroner legges igjen i Oslo og Akershus. Forfatter

   Artikkel
  • Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune

   Perspektiver mot 2025

   Publisert:

   Rapporter 2017/15 Perspektiver mot 2025 Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune Publisert: 9. juni 2017 Endret: 9. juni 2017 09:30 Hvordan kan befolkningen i Oslo se ut i år 2025? Og hvordan påvirkes den økonomiske utviklingen i Oslo av forutsatte demografiske endringer frem til år 2025

   Publikasjon
  • Fylkesfordelt nasjonalregnskap

   Publisert:

   (-2019) 469 491 994 045 Oslo 873 952 1 204 677 Hedmark (-2019) 389 451 828 633 Oppland (-2019

   Statistikk
  • Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2017 Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025 Publisert: 8. juni 2017 I denne artikkelen benytter vi ulike befolkningsframskrivinger til å studere mulige konsekvenser av den demografiske utviklingen for Oslo kommunes økonomi fram mot år 2025

   Artikkel
  • Fylkesfordelt nasjonalregnskap 2010: Verdiskapingen i Oslo og Rogaland på topp

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2013 Fylkesfordelt nasjonalregnskap 2010: Verdiskapingen i Oslo og Rogaland på topp Publisert: 25. april 2013 Bruttoprodukt per sysselsatt var høyest i Oslo og Rogaland i 2010. Forfatter: Edita Zahirovic / Øystein Berge Åpne og les artikkelen i PDF

   Artikkel
  • Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/2 Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992 Publisert: 1. juni 1994 De siste 25 årene har Oslo-regionens sysselsetting hatt større konjunktursvingninger enn landet som helhet, men regionens andel av landets sysselsetting har

   Artikkel
  • Vekst i de fleste fylkene – men sterkest i Rogaland

   Publisert:

   store bidrag fra teknisk tjenesteyting og bygg og anlegg. Både i Østfold, Akershus og Oslo var volumveksten på rundt 3 prosent næringene bidro mest til veksten etter teknisk tjenesteyting. I Oslo utgjør tjenestenæringer med høyt bruttoprodukt per sysselsatt en tredjedel av fylkets samlede aktivitet

   Artikkel
  • Endret spareadferd under pandemien

   Publisert:

   . I denne sammenheng er noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo: Verdipapirer, Statistisk sentralbyrå. Høye nettokjøp og stort antall transaksjoner Bunnen på OSEBX (Oslo Stock Exchange Benchmark Index) ble nådd 23. mars 2020

   Artikkel
  • Gjenåpning ga oppgang i fastlandsøkonomien i 2. kvartal

   Publisert:

   . Varekonsumet ligger over 13 prosent høyere i juni enn før pandemien inntraff. I løpet av kvartalet ble det nasjonale skjenkeforbudet opphevet og serveringssteder i Oslo og Viken fikk åpne igjen

   Artikkel
  • Aktiviteten i økonomien aukar igjen

   Publisert:

   . Oppheving av det nasjonale skjenkeforbodet og gjenopning av serveringsstader i Oslo gav sterk vekst i serveringskonsumet

   Artikkel
  • Fylkesfordelt nasjonalregnskap

   Publisert:

   ) 2,3 2,4 87 88 Akershus (-2019) 2,3 2,3 103 101 Oslo 2,5 2,9 125 124 Hedmark (-2019) 1,5 2,4 85 86 Oppland

   Statistikk
  • Slik har koronapandemien påvirket norsk økonomi

   Publisert:

   ekspertgruppen og professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo. I tillegg til å gjøre beregninger har forskerne også

   Artikkel
  • Vekst over store deler av landet i 2018

   Publisert:

   Oppland 2 0.5 04 Hedmark 1.5 2.4 03 Oslo 2.5 2.9 02 Akershus 2.3 2.3 01 Østfold 2.3 2.4 Bruttoprodukt Fastlands-Norge 2.3 1.1 Både Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark hadde solid vekst på mellom 2 og 3 prosent. Bygge- og

   Artikkel
  • Tjenestenæringer dempet BNP-veksten i januar

   Publisert:

   bør sees i sammenheng med utbredelsen av muterte virus og den påfølgende nedstengingen av blant annet butikker i Oslo-regionen

   Artikkel