Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 189 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

   Utvikling av et nytt beregningsopplegg

   Publisert:

   . Det ene er at innvandrerne utgjør en relativt liten gruppe av befolkningen og har i tillegg relativt høyt frafall i AKU. Svakhetene i AKU-data for innvandrere, svekker også kvaliteten på de vanlige AKU-tallene som gjelder hele befolkningen

   Publikasjon
  • Arbeidstilbud blant innvandrere

   Effektivitets- og fordelingsvirkninger av skattereformer

   Publisert:

   . Elastisitetene for innvandrere er forbausende like elastisitetene for den øvrige befolkningen. De totale lønnselastisitetene for innvandrere fra Asia, Afrika og øvrige befolkningen gir en total lønnselastisitet på -0,08 for den norske arbeidsstyrken i 2006

   Publikasjon
  • Samlivsinngåelse blant norskfødte kvinner og menn med innvandrerforeldre

   Publisert:

   (18 prosent av innvandrere og 43 prosent av den øvrige befolkningen). Vi finner en høyere andel samboere blant første samlivet senere enn personer i den øvrige befolkningen. Skiller vi mellom inngåelse av første samliv som var samboerskap og ekteskap finner vi at det

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i Skandinavia

   Hvor mange er i arbeid eller utdanning?

   Publisert:

   ) Ungdom uten innvandringsbakgrunn, dvs. befolkningen som verken er innvandrere eller har to innvandrerforeldre

   Publikasjon
  • Overgang til norsk statsborgerskap 1977-2011

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2010

   Publisert:

   Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg mye nærmere den øvrige befolkningen enn det innvandrere gjør

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger i arbeid og utdanning

   Publisert:

   mindreårige var i arbeid eller utdanning ved utgangen av 2009. Dette er en god del lavere enn det vi finner i befolkningen i alt (85 prosent) og det er også mindreårige over 23 år er forskjellene opp til befolkningen ellers betydelig redusert. Blant de yngste (under 23 år) var det en forskjell

   Publikasjon
  • Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040

   Modellen REGINN, forutsetninger og resultater

   Publisert:

   . Dette svarer til en vekst i deres andel av befolkningen fra nivået ved forrige årsskifte på 28 prosent til henholdsvis 40, 47 og 56 prosent i 2040 Emner Befolkning, Befolkningsframskrivinger ISBN (elektronisk) 978-82-537-8334-5 ISBN (trykt

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2010

   Publisert:

   : 5. mars 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Flyktninger i Norge har lavere andel sysselsatte enn innvandrergruppen og befolkningen som helhet (der flyktninger inngår som undergruppe) og med hele befolkningen. Blant flyktningene finner vi en sysselsettingsandel på 50,8 prosent. Siden 4

   Publikasjon
  • Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter

   Publisert:

   . Det er derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i regionene som bedriftene ligger. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i befolkningen, blir denne indikatoren på

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2011

   Publisert:

   . Befolkningen deler seg omtrent på midten når det gjelder holdningen til å ta imot flyktninger. Disse forskjellene er statistisk signifikante. Befolkningens holdninger varierer etter bakgrunnsfaktorer som

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009

   Publisert:

   sekundærflytting kohort for kohort fortsetter. Spesielt flyttingen det første året har avtatt. Året etter bosetting flytter faktisk flyktningene mindre enn befolkningen for. Året etter bosetting flytter faktisk flyktningene mindre enn befolkningen for øvrig. Det kan neppe være andre forklaringer enn Introduksjonsordningen

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2009

   Publisert:

   født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene og 3) Personer i resten av befolkningen, dvs

   Publikasjon
  • Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning

   Publisert:

   Rapporter 2011/21 Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning Publisert: 17 norskfødte med innvandrerforeldre, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Denne rapporten beskriver registrert kriminalitet og straff blant innvandrere og

   Publikasjon
  • Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere. 4. kvartal 2009

   Tilpasning til arbeidsmarkedet og noen offentlige velferdsordninger

   Publisert:

   . Andelen utvandrede var betydelig høyere blant innvandrere (2,2 prosent) enn blant befolkningen ellers (0,3 prosent

   Publikasjon