Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 189 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge

   Publisert:

   utgjør innvandrerne i Norge rundt 600 000 personer, eller 12 prosent av befolkningen Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Flytting, Fødte og

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2013

   Publisert:

   . Gå til den nyeste publikasjonen SSBs årlige undersøkelse om nordmenns holdninger til innvandrere og innvandring viser at befolkningen hadde mindre tro på lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe. De fleste

   Publikasjon
  • Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn

   Publisert:

   flyttemønsteret blant innvandrere og barn født i Norge av to innvandrerforeldre. Gruppen utgjør en stadig større andel av befolkningen i Norge. Møre og Romsdal er fylket med klart sterkest økning i andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn

   Publikasjon
  • Fattigdomsdynamikk blant innvandrere

   En empirisk analyse for perioden 1993-2011

   Publisert:

   også forblir fattige, er mye høyere enn i befolkningen for øvrig. Andelen fattige blant innvandrere er større enn i befolkningen for øvrig. Innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika har en betydelig

   Publikasjon
  • Innvandrernes fordeling og sammensetning på kommunenivå

   Publisert:

   . Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 13,1 prosent av befolkningen i Norge ved inngangen til 2012 største andelen arbeidsinnvandrere i befolkningen finner vi i mange små fiskerikommuner, og dessuten sentralt i Rogaland

   Publikasjon
  • Langtidsledighet blant innvandrere, mai 2011- 2012

   Publisert:

   : 4. september 2013 Denne rapporten tar for seg langtidsledige blant registrerte ledige innvandrere og sammenligner dem med arbeidsledige i befolkningen ellers. Innvandrere ligger bare 2 prosentpoeng over resten av befolkningen når det gjelder andelen langtidsledige blant de helt ledige, det vil si 48,6 mot 46,6 prosent. De

   Publikasjon
  • Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes?

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-8730-5 ISBN (trykt) 978-82-537-8729-9 ISSN 1892-7513 Antall sider 69 Målform

   Publikasjon
  • Utvandring fra Norge 1971-2011

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk) 978-82-537-8722-0 ISBN (trykt) 978-82-537-8721-3 ISSN 1892-7513 Antall sider 94 Målform

   Publikasjon
  • Innvandrere og kommunestyrevalget i 2011

   Publisert:

   . Valgdeltagelsen er fremdeles lavere blant innvandre enn i den øvrige befolkningen. Lite tyder likevel på. Valgdeltagelsen er fremdeles lavere blant innvandre enn i den øvrige befolkningen. Lite tyder likevel på

   Publikasjon
  • Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring

   Publisert:

   Rapporter 2013/23 Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring Publisert: 3. juni 2013 Rapporten omtaler BEFINN, en modell for framskrivning av befolkningen, og et sett av beregninger

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2001-2010

   Publisert:

   året etter bosetting som har gått ned. Året etter bosetting flytter flyktningene sjeldnere enn befolkningen for øvrig. De påfølgende Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk) 978-82-537-8637-7 ISBN (trykt) 978-82-537-8635-3 ISSN 1892-7513 Antall sider 65 Målform

   Publikasjon
  • Norway's population groups of developing countries' origin

   Change and integration

   Publisert:

   Rapporter 2013/10 Norway's population groups of developing countries' origin Change and integration Publisert: 19. mars 2013 Gjennom et samarbeidsprosjekt vil det bli mulig å sammenligne detaljert de

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2011

   Publisert:

   arbeidsmarkedet for flyktninger i alderen 15 – 74 år, bosatt i Norge i 4. kvartal 2011. Tallene for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen totalt og med hele befolkningen 15-74 år år som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2011. Tall for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen totalt og med hele befolkningen 15-74 år

   Publikasjon
  • Innvandreres bostedspreferanser - årsak til innvandrertett bosetting?

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom ISBN (elektronisk) 978-82-537-8564-6 ISBN

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2012

   Publisert:

   . Befolkningen deler seg som i fjor omtrent på midten når det gjelder holdningen til å ta imot flyktninger norskfødte barn, uansett landbakgrunn, et mer velvillig standpunkt enn den øvrige befolkningen. Det gjelder for eksempel i

   Publikasjon