Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 189 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2016

   Publisert:

   spørsmål om innvandrere og innvandring. Sammenlignet med tidligere undersøkelser viser årets resultater at befolkningen jevnt over er blitt noe mer skeptiske til innvandring og innvandrere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe

   Publikasjon
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015

   Publisert:

   Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres arbeidstilbud

   Publisert:

   analysere virkningene av å innføre et hypotetisk jobbskattefradrag på ulike grupper i Norge - innvandrere, barn av innvandrere og den øvrige befolkning større andel av befolkningen i Norge. Samtidig er sysselsettingen blant enkelte innvandrergrupper lavere enn for den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

   Publisert:

   mindre enn i befolkningen som helhet. I mange lavinntektsgrupper er det flere som opplever økonomien som vanskelig eller svært vanskelig enn det er i befolkningen generelt. Det er for eksempel færre som har råd til å reise på

   Publikasjon
  • Utvandring blant innvandrere i Norge

   Del 2: Analyser basert på mikrodata

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Flytting, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

   Demografi, utdanning og inntekt

   Publisert:

   . Flest fra Polen og Somalia Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen 0 største andelen av den unge befolkningen under 25 år med 34 prosent. Større andel av barnehagebarna Andelen barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn har

   Publikasjon
  • Sysselsetting og flytting blant innvandrere belyst ved regional arbeidsmarkedsmobilitet

   Publisert:

   født i Norge av innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen har utviklet seg fra flytte i retning av sentrale arbeidsmarkeder. Arbeidsinnvandrere, nordiske innvandrere og etter hvert befolkningen uten innvandrerbakgrunn, viser svakere

   Publikasjon
  • En demografisk beskrivelse av arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og deres familier

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9291-0 (feil) ISBN (trykt

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2015

   Publisert:

   . Andelen med daglig eller ukentlig kontakt er 87 prosent, 6 prosentpoeng høyere enn i 2014. Forskjeller i befolkningens holdninger Kvinner er som oftest noe mer liberale eller positive til innvandrere og innvandring enn menn Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

   Publisert:

   øvrige befolkningen. Oslo Øst under lupen Oslo er den kommunen i Norge med flest innbyggere med innvandrerbakgrunn, både i andel og i absolutte tall. Mens 15 prosent av Norges befolkning er innvandrere eller

   Publikasjon
  • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn

   Analyse av mulige effekter av lik valgdeltakelse blant personer med og uten innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   . Innvandrere stemmer på Arbeiderpartiet i langt større grad enn den øvrige befolkningen, men siden det kun er 56 6001 flere stemmer å fordele for å få øvrige befolkningen på Arbeiderpartiet. Relativt få med innvandrerbakgrunn stemte Fremskrittspartiet, og Høyre hadde også

   Publikasjon
  • Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

   Publisert:

   Notater 2015/26 Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013 Publisert: 3 «Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013» beskriver frafallet i

   Publikasjon
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv

   Utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse

   Publisert:

   , men andelen sysselsatte med innvandringsbakgrunn er imidlertid mindre enn ellers i befolkningen. Uavhengig av bakgrunn gjør jenter det bedre på skolen enn gutter, og tar i større grad høyere utdanning. I overkant av 15 prosent av Norges befolkning er enten innvandrere eller barn av innvandrerforeldre

   Publikasjon
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2013

   Publisert:

   øvrige befolkningen i tilsvarende alder. Ikke utbredt med proformaekteskap Det antas fra tid til annen at det Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Skilsmisse blant norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon