Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 191 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2008

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7504-3 ISBN (trykt) 978-82-537-7503-6 ISSN 0806-2056 Antall sider 61 Målform

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2007

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå andelen sysselsatte på 71,6 prosent i 4. kvartal 2007 og i hele innvandrergruppen på 63,3 prosent. Ser vi på 83,4 prosent i hele befolkningen, mens den blant flyktninger lå på 59,3 prosent, m.a.o. en differanse på 24 prosentpoeng. Mye av den samme diffe-ransen finner vi

   Publikasjon
  • Innvandrere og kommunestyrevalget i 2007

   Publisert:

   . Dette er lavt sammenlignet med befolkningen i alt. Valgdeltakelsen i hele befolkningen var på 62 prosent nær to av tre i resten av befolkningen. Den lave valgdeltakelsen blant de ikke-vestlige

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere 2008

   Publisert:

   Daugstad Serie og -nummer Statistiske analyser 103 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Riktig yrke etter utdanning?

   En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   i forhold til dette. I mange yrkesgrupper har befolkningen totalt en tilsynelatende (formell) overkvalifisering

   Publikasjon
  • Innvandreres helse 2005/2006

   Publisert:

   . I rapporten sammenliknes innvandrerbefolkningens helse med helsen til hele befolkningen basert på de ordinære levekårsundersøkelsene i 2002 og 2005. Innvandrere og etterkommere vurderer sin helse som noe dårligere enn befolkningen som helhet gjør

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Flytting blant flyktninger bosatt i Norge i 1997-2006

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting Antall sider 69 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

   Publikasjon
  • Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

   Publisert:

   . I hver livsfase jamføres innvandrere med ulik landbakgrunn med resten av befolkningen, dvs. Rapporten skiller seg således fra tradisjonell statistikk som ofte gjelder hele befolkningen, beskriver

   Publikasjon
  • Gender and migration

   Similarities and disparities among women and men in the immigrant population

   Publisert:

   Rapporter 2008/10 Gender and migration Similarities and disparities among women and men in the immigrant population Publisert: 1. april 2008 Our intention with this report is to present immigrant-rela

   Publikasjon
  • Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006

   Publisert:

   . Men innvandrerfamiliene har i noen grad dårligere boliger (mer råte og støy) enn gjennomsnittet av befolkningen. Andelen innvandrere og etterkommere som er gift eller samboende er minst like stor som i befolkningen

   Publikasjon
  • Overføringsflyktningers integrering i det norske samfunn

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7312-4 ISBN (trykt) 9788253773117 ISSN 1892-7513 Antall sider 25 Målform

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige asylsøkere og gjenforening med foreldre

   Publisert:

   Om publikasjonen

   Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 17 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

   Sammendrag

   Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 17 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2006

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 70 prosent i 4. kvartal 2006 og blant innvandrere på 60,1 prosent. I hele befolkningen var disse tallene respektive 73,3 og 66,6 prosent. Ser vi på kjønnsforskjellene i sysselsettingen mellom landgruppene, finner vi

   Publikasjon
  • Fakta om innvandrere og deres etterkommere 2007

   Hva tallene kan fortelle

   Publisert:

   Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere Antall sider 35 Målform

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2007

   Publisert:

   bør adgangen til å få opphold være som i dag?" Halve befolkningen (50 prosent) mener at adgangen til å få opphold bør Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7282-0 ISBN (trykt) 9788253772813 ISSN 0806-2056 Antall sider 57 Målform

   Publikasjon