Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 191 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Valgdeltakelsen blant innvandrere ved Stortingsvalget 2009

   Publisert:

   . innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sett under ett). Sammenlignet med befolkningen i alt har valgdeltakelsen blant dem med innvandrerbakgrunn ligget 24-25 prosentpoeng lavere de siste tre valgene større grad ved stortingsvalgene enn menn med innvandrerbakgrunn, slik det også har vært i befolkningen i alt etter 1980-tallet

   Publikasjon
  • Barn og unge med innvandrerforeldre

   Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked

   Publisert:

   større andel av befolkningen 0-24 år. Ved inngangen til 2009 utgjorde denne gruppen 11 prosent av folkemengden 0-24 år. Det er bare innvandrerkvinner fra Afrika som har vesentlig høyere SFT enn resten av befolkningen

   Publikasjon
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2008

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre). Syv av ti av de som kommer for å gifte seg med personer i befolkningen for øvrig er kvinner Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk) 978-82-537-7792-4 ISBN

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning

   Publisert:

   født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene og 3) Personer i resten av befolkningen, dvs

   Publikasjon
  • Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land

   Publisert:

   Rapporter 2010/06 Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land Publisert: 16. februar 2010 SSB la våren 2008 frem resultatene fra Levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 (Blom

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2008

   Publisert:

   ) og med hele befolkningen. En flyktning er definert som en person som har fått innvilget opphold i landet som flyktning eller. I innvandrergruppen totalt var det en økning på 0,9 prosentpoeng i denne perioden, mens sysselsettingsandelen var uendret i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Opplevd diskriminering blant innvandrere med bakgrunn fra ti ulike land

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7716-0 ISBN (trykt) 978-82-537-7715-3 ISSN 0806-2056 Antall sider 30 Målform

   Publikasjon
  • Hvordan påvirkes innvandrerne av omslaget i arbeidsmarkedet?

   Publisert:

   Øst-Europa,kommer bedre ut enn befolkningen ellers med hensyn til sysselsetting og registrert ledighet som følgeav de. Befolkningen ellers og innvandrere fra EU-land iØst-Europa var overrepresentert i de mest utsatte

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2009

   Publisert:

   ". Halvparten av befolkningen mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i landet, mens fire av ti mener at adgangen til opphold foreløpig ikke å ha hatt noen særlig virkning på asylsøkertallene. Variasjonen i befolkningens holdninger

   Publikasjon
  • Innvandrere i norske kommuner

   Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7662-0 ISSN 0806-2056 Antall sider 382 Målform

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Flytting blant flyktninger bosatt i Norge 1998-2007

   Publisert:

   Høydahl Serie og -nummer Notater 2009/50 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Flytting Antall sider 67 Målform

   Publikasjon
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand

   Publisert:

   Søndre Nordstrand har en befolknings- og sosioøkonomisk sammensetning som minner om bydelene i Groruddalen og en lignede samarbeidsavtale mellom stat og kommune er opprettet også for bydel øvrige befolkningen i Groruddalen før tiltakene i satsningen iverksettes. Forholdene for hele befolkningen i Groruddalen skal beskrives gjennom å

   Publikasjon
  • Unge som innvandret før skolealder - hvor like er de norskfødte med innvandrerforeldre?

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 30 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

   Publikasjon
  • Regional framskriving av innvandrerbefolkningen?

   Publisert:

   Emner Befolkning, Befolkningsframskrivinger Antall sider 22 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

   Publikasjon
  • Innvandrere ansatt i staten

   Hvorfor lavere andel enn i privat sektor?

   Publisert:

   på SSB's befolkningsstatistikk, og utdanningsopplysninger er hentet fra SSB's register over befolkningens høyeste fullførte utdanning dermed ta hensyn til i hvilken grad innvandrere avviker fra befolkningen totalt mht

   Publikasjon