Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 191 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning

   Publisert:

   Rapporter 2011/21 Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning Publisert: 17 norskfødte med innvandrerforeldre, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Denne rapporten beskriver registrert kriminalitet og straff blant innvandrere og

   Publikasjon
  • Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere. 4. kvartal 2009

   Tilpasning til arbeidsmarkedet og noen offentlige velferdsordninger

   Publisert:

   . Andelen utvandrede var betydelig høyere blant innvandrere (2,2 prosent) enn blant befolkningen ellers (0,3 prosent

   Publikasjon
  • Utvikling av statistikk om innvandrerandeler i bedrifter

   Publisert:

   • fordeling av bedrifter etter størrelsen på innvandrerandeler • innvandrerandelen i bedrifter i forhold til innvandrerandelen i befolkningen i regionen hvor bedriften ligger. Tar vi hensyn til innvandringsandelen i befolkningen i de tre byene, kommer derimot Bergen ut med

   Publikasjon
  • Innvandreres bruk av velferdsordninger i 2009

   Mottak av 16 typer trygdeytelser blant ulike innvandrergrupper

   Publisert:

   . Utelater vi alderspensjon er overføringene gjennomsnittlig 43 000 kroner blant (alle) innvandrerne mot 32 000 kroner for hele befolkningen

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2009

   Publisert:

   ) og med hele befolkningen. En flyktning er definert som en person som har fått innvilget opphold i landet som flyktning eller gått ned med 4,4 prosentpoeng. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på 69,7 prosent og i innvandrergruppen totalt 61,7 prosent

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2008

   Publisert:

   født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene og 3) Personer i resten av befolkningen, dvs

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2010

   Publisert:

   beholde 2009-resultatene uendret, det vil si uten å veie. Befolkningens holdninger varierer etter bakgrunnsfaktorer som Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-8020-7 ISSN 1892-7513 Antall sider 70 Målform

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere 2010

   Publisert:

   . Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge 1999-2008

   Publisert:

   ) resten av befolkningen. Unge voksne flyktninger flytter ikke veldig mye mer enn andre unge voksne. Det er likevel Høydahl Serie og -nummer Rapporter 2010/41 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Sosiale forskjeller i innvandreres helse

   Funn fra undersøkelsen Levekår blant innvandrere 2005/2006

   Publisert:

   (10 ulike land) og kjønn. Den innbyrdes sammenhengen mellom indikatorene er sterk, som oftest sterkere enn for hele befolkningen, og rettferdiggjør at de. Innvandrere evaluerer sin helse negativt i større grad enn hele befolkningen når tallet på rapporterte somatiske sykdommer

   Publikasjon
  • Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere

   Tilpasning til arbeidsmarkedet og offentlige velferdsordninger

   Publisert:

   . Andelen utvandrede var betydelig høyere blant innvandrere (1,9 prosent) enn blant befolkningen ellers (0,3 prosent

   Publikasjon
  • Sosialhjelpsmottakere blant innvandrere 1999-2002, 2005-2008

   Publisert:

   . For hele befolkningen i samme alder gjaldt dette 3 prosent. Innvandreres behov for sosialhjelp henger blant annet sammen med innvandringsgrunn og botid 4 prosent i hele befolkningen i samme periode. I 2003 og 2004 får vi et tidsbrudd i sosialhjelpsstatistikken fordi man ikke skilte mellom mottakere av sosialhjelp og mottakere av introduksjonsstønad

   Publikasjon
  • Vedvarende økonomisk fattigdom blant innvandrere

   En empirisk analyse for perioden 1993-2007

   Publisert:

   . • Innvandrere er mer utsatt for vedvarende økonomisk fattigdom og økonomisk langtidsfattigdom enn befolkningen for øvrig. Etter OECDs øvrige befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Etter EUs målemetode er det henholdsvis 19, 27 og 3 prosent langtidsfattige i de samme gruppene

   Publikasjon
  • Overkvalifisering blant innvandrere

   En registerbasert undersøkelse for perioden 2007-2009

   Publisert:

   . Av ulike grunner er en del personer er overkvalifiserte i arbeidslivet blant befolkningen generelt. For å se om innvandrere er spesielt utsatt for overkvalifisering, må man sammenlikne andelen overkvalifiserte blant innvandrere med andelen overkvalifiserte i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Familieinnvandring, kjønn og sysselsetting

   Publisert:

   Emner Befolkning, Arbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7838-9 ISBN (trykt

   Publikasjon