Søk

Viser 16 av 798
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå - SSB

  større og mer sentrale kommuner. Innvandrere utgjorde 14,7 prosent av befolkningen ved inngangen til 2020, og

 3. Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge - SSB

  » forløper blant den norskfødte delen av befolkningen, samt for sammenlikning også blant innvandrere. Statistisk

 4. Holdninger til innvandrere og innvandring 2020 - SSB

  Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/49 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

 5. Integrering av innvandrere i Norge - SSB

  tilhørighet og i hvilken grad inn­vandrerne har de samme verdiene som befolkningen ellers

 6. Innvandring og innvandrere i Norden - SSB

  . Sverige hadde 51 prosent av Nordens innvandrere, og 37 prosent av befolkningen. Ser vi på enkeltland, er det flere innvandrere fra Polen

 7. Monitor for sekundærflytting - SSB

  flytte mellom bydelene enn å flytte ut av hovedstaden. Personer med flyktningbakgrunn som kommer til Norge, blir i utgangspunktet bosatt mindre sentralt enn slik befolkningen generelt bor

 8. Fra utenlandsk til norsk statsborgerskap gjennom mer enn førti år - SSB

  årene 1967 til 2018 ble befolkningen i Norge tilført 1,44 millioner utenlandske statsborgere, hvorav ti prosent ble født i Norge

 9. Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050 - SSB

  : 18. august 2020 De regionale framskrivingene viser at befolkningen i Norge vokser med 11 prosent fram til 2050, men at denne veksten er ujevnt fordelt geografisk

 10. Dette er Norge 2020 - SSB

  Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

 11. Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring - SSB

  Rapporter 2013/23 Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring Publisert: 3

 12. Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018 - SSB

  . Dette er noe lavere enn for befolkningen i tilsvarende aldersgruppe (86 prosent), men likevel en større andel enn hva som er funnet for denne gruppen tidligere

 13. Overføringsflyktninger 2019 - SSB

  1.1.2019, er relativt unge sammenliknet med hele befolkningen. Nær halvparten er under 18 år

 14. Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018 - SSB

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

 15. Holdninger til innvandrere og innvandring 2019 - SSB

  . Gå til den nyeste publikasjonen Resultater fra SSBs undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019

 16. Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem? - SSB

  økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen