Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 84 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Disse kommunene har størst og minst inntektsulikhet

   Publisert:

   størst ulikhet trekker altså den nasjonale koeffisienten opp. Dette har sin naturlige forklaring i at spesielt Oslo har: Bærum 0,327 Oslo kommune 0,321 Asker 0,310 Frøya 0,298 Søgne 0,297 Gjerdrum 0,289 Stavanger 0,286 Nesna 0,277 Austevoll 0,275 Bykle 0,274

   Artikkel
  • Elektrisitetsprisene dempet KPI

   Publisert:

   årlig i KPI, i mars og september. For å fange opp endringene som har vært i Bergen og Oslo den siste tiden, har det også blitt gjort en måling for juni

   Artikkel
  • Renteutgiftene redusert tross økt boliggjeld

   Publisert:

   Oslo i perioden. Det kan isolert sett gi lavere samlet inntekt hvis denne nedgangen betyr at færre personer i husholdningen bidrar til den samlede

   Artikkel
  • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

   Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

   Publisert:

   . Størst utbetalinger per barn i Oslo Oslo rangerer klart høyest når det gjelder gjennomsnittlige utbetalinger av kontante overføringer per barn: 41 300 kroner i 2015. Dette skyldes blant annet at det i Oslo blir født relativt sett flere barn enn i noe annet fylke

   Statistikk
  • Flest eldre kvinner gir pengegåver

   Publisert:

   . Andre fylker der relativt mange gjer slike pengegåver, er Hordaland og Oslo, men 17.9 Akershus 18.3 Aust-Agder 19.1 Rogaland 19.3 Oslo 19.5 Hordaland 20.0 Vest-Agder 21.4 Landet 17.4 Figur 5. Gåver til frivillige organisasjonar

   Artikkel
  • Flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, mot 10 prosent året før. Oslo har størst andel barn i lavinntektshusholdninger, mens Finnmark har den sterkeste økningen. Forfatter: Jon Epland 10,3 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, mot 10 prosent året før. Oslo har

   Artikkel
  • Flest eldre kvinner gir pengegåver - Delen personar 17 år og eldre som gir gåver til ulike organisasjonar med minst 30 givarar.Fylker. 2016. Prosent

   Publisert:

   Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord 23,5 2,4 0,0 2,0 2,5 2,4 2,5 7,7 0,7 0,1 100,0 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 938 431 744 1 945 4,0 13,5 25,1 3,5 1,8 2,6 2,3 4,0 2,5 5,7 18,1 8,3 0,5 0,7 4,4

   Artikkel
  • Flest eldre kvinner gir pengegåver - Ulike bakgrunnskjennemerke for personar som gir gåver til ulike organisasjonar med rettpå skattefrådrag. 2016

   Publisert:

   47,1 35,4 50,0 18,3 58,6 16,2 3,6 3,3 30,9 32,0 34,4 2,7 634 000 589 000 2 122 000 1 314 000 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 938 431 744 1 945 7 853 877 4 038 2 786 000 6 227 000 4 007 000 Oslo Kristne Senter 954 087 808 636 8 680 745 13 649 10 500 49,1 50,9 21,7 59,9 18,4 45,0 9,0 50,2 27,7 6,9 6,3 11,9 32,5

   Artikkel
  • Husholdningene i fire fylker eier halvparten av formuen

   Publisert:

   . november 2015 Husholdningene i Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland eier over halvparten av landets samlede formue Løyland Omholt og Harald Stormoen Husholdningene i Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland eier over halvparten av landets samlede formue

   Artikkel
  • Betydelig realinntektsnedgang

   Publisert:

   inntektsnivå ned med nesten 33 000 kroner. Til tross for denne negative realinntektsutviklingen var det allikevel kun barnefamilier i Akershus og Oslo som hadde et høyere inntektsnivå. 2016-kroner Hedmark -6321 Finnmark -6786 Oslo -7039 Nord-Trøndelag -7557 Buskerud -8784 Vestfold -8820 Oppland -9146 Troms -9161 Sør

   Artikkel
  • BSU mindre populært enn før

   Publisert:

   følger deretter med en andel på 44 prosent. I den andre enden finner vi Oslo, hvor andelen med BSU-fradrag ligger på 29 prosent. Andel med BSU-fradrag. Bosatte personer 17-33 år med utlignet skatt, etter fylke Andel med BSU-fradrag Oslo 29

   Artikkel
  • Færre unge har deltidsjobb

   Publisert:

   37.0 Finnmark og Sogn og Fjordane på topp, Oslo på bunn Blant fylkene er det særlig Finnmark og Sogn og Fjordane som skiller seg ut ved at mange her deltar i arbeidslivet alt i ung alder. Blant alle 17 på 52 prosent. I motsatt ende av rangeringen finner vi Oslo. Bare 37 prosent av 17

   Artikkel
  • Høyest inntekt på Vindern - lavest på Grünerløkka

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/4 Barnefamilier i Oslo Høyest inntekt på Vindern - lavest på Grünerløkka Publisert: 1. desember 1997 Det er store inntektsforskjeller blant barnefamiliene i Oslo. Barnefamilier bosatt i Oslo indre øst har betraktelig lavere inntekt enn tilsvarende familier på vestkanten

   Artikkel
  • Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   . Blant fylkene er det i Oslo at relativt flest barn vokser opp i husholdninger som har vedvarende lavinntekt høyt innslag av barnefamilier med innvandrerbakgrunn i dette fylket. I Oslo hadde nærmere 8 av 10 barn i lavinntektsgruppen innvandrerbakgrunn i 2015

   Artikkel
  • Forbruksundersøkelsen

   Lite endring i forbruksmønsteret

   Publisert:

   . Dette viser at forbruksmønsteret har endret seg lite. Sterkest forbruksvekst på Sørlandet og Vestlandet Husholdningene i Oslo og Akershus brukte mest penger totalt i 2012, 478 000 kroner per husholdning i gjennomsnitt. Nord-Norge hadde det laveste forbruket med vel 369 000 kroner i 2012, som tilsvarer vel 77 prosent av utgiftene i Oslo og Akershus

   Statistikk