Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 4 852
Sorter:
 1. Kostra Oslo - SSB

  KOSTRA nøkkeltall Oslo - 0301 (Oslo)

 2. Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo - SSB

  Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo Publisert: 14. februar 2020 Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo

 3. Oslo har det dyreste leiemarkedet i Norge

  Oslo har det dyreste leiemarkedet i Norge Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2021 viser at Oslo fortsatt står for det høyeste leienivået i Norge

 4. Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

  Rapport 3: Oppfølging av barna på åttende trinn Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Denne rapporten er den tredje

 5. Stor andel leier i Oslo sentrum - SSB

  Stor andel leier i Oslo sentrum Publisert: 1. april 2020 77 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2019, men det er stor forskjell mellom ulike kommuner

 6. Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo - SSB

  SSB analyse 2019/20: Utbetaling av sosialhjelp i lengre perioder Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo Publisert: 5. juli 2019 I Oslo

 7. Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum

  Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum Oslo og Bærum topper lista over de høyeste medianprisene for frittliggende eneboliger omsatt de siste to årene

 8. Størst andel velgere med høy utdanning i Oslo

  Størst andel velgere med høy utdanning i Oslo Det er betydelige forskjeller i velgermassen i de ulike valgdistriktene. Publisert : 10

 9. Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo - SSB

  Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo Publisert: 16. februar 2021 Barn og unge i hovedstaden er omtrent like fysisk aktive og deltar i friluftsliv i samme omfang som resten av landet

 10. Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S - SSB

  Notater 2020/43 1. januar 2020 Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S Publisert: 3

 11. Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august - SSB

  Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august Publisert: 1. oktober 2020 Etter ei betring i juni og juli for overnattingsverksemdene, var det eit steg tilbake for overnattingar i august

 12. Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus - SSB

  grøntstruktur i Oslo og Akershus Publisert: 16. mars 2020 Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i

 13. Framleis stor auke i overnattingar på hotell i Oslo - SSB

  Framleis stor auke i overnattingar på hotell i Oslo Publisert: 3. desember 2019 Det var ein auke i talet på

 14. Fleire nordmenn sov på hotell i Oslo - SSB

  Fleire nordmenn sov på hotell i Oslo Publisert: 4. oktober 2019 Det var ein auke i talet på

 15. Tabell 3. Problemer med bolig og nærmiljø, etter ulike familietyper og for bosted Oslo. Andeler

  Problemer med bolig og nærmiljø, etter ulike familietyper og for bosted Oslo