Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 87 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Størst kapitalgevinster i boligeierskap i Oslo-regionen mellom 2010 og 2018

   Publisert:

   Størst kapitalgevinster i boligeierskap i Oslo-regionen mellom 2010 og 2018 Det er store regionale forskjeller. Den absolutte verdistigningen for boliger har vært størst i Oslo-regionen, og det er i Oslo vi finner den største andelen sekundærboliger av de større kommunene

   Artikkel
  • Offentlige tjenester reduserer ulikhet og fattigdom

   Publisert:

   Paper No. 746. Oslo: Statistics Norway. Aaberge, Rolf, Audun Langørgen og Petter Y. Lindgren. 2017. «The Distributional Impact of Public Services in. «Ulikheten - betydelig større enn statistikken viser». SSB Analyse 2020/13. Oslo: Statistisk Sentralbyrå. Atkinson, Anthony B. 2007. «Measuring Top Incomes

   Artikkel
  • Partivalg, inntekt, klasse

   Publisert:

   . Sentraliteten ligger mellom 0 (kun teoretisk mulig) og 1000 og er gruppert sammen til seks klasser. Den mest sentrale kommunen vil alltid ha verdi 1000 (Oslo) og Bergh, Johannes og Bernt Aardal (2019) Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Oslo: Cappelen Damm Akademisk Kiberg, Dag, Kristin Strømsnes

   Artikkel
  • Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020

   Publisert:

   økonomiske regioner med unntak av Ullensaker/Eidsvoll, der Oslo Lufthavn Gardermoen trakk ned. Den økte 12.8 NORD-GUDBRANDSDAL 12.7 NORDHORDLAND 13.8 NORD-TROMS 13.3 OFOTEN 13.1 ORKLAND OG ØYREGIONEN 15.1 OSLO 20.0 PORSGRUNN/SKIEN

   Artikkel
  • Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020 - Omsetning av dagligvarer og alkohol fordelt på økonomiskeregioner

   Publisert:

   /Bærum 6 924 8 497 1 573 22,7 Elverum 1 786 2 190 404 22,6 Porsgrunn/Skien 3 159 3 852 692 21,9 Trondheim forstad 1 063 1 276 213 20,1 Oslo 22 220 26 666 4 446 20,0 Arendal 2 695 3 233 538 20,0

   Artikkel
  • 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   Økningen stoppet i Oslo? I hovedsak er barn bosatt i de største kommunene mest utsatt for lavinntekt, men det er likevel stor variasjon mellom kommuner. Blant i Oslo har økningen vært relativt beskjeden, og andelen ser ut til å ha stabilisert seg rundt 17,7-17,8 prosent fra og med 2016. Figur 7 Oppdragsgiver

   Artikkel
  • Skogeiernes inntekt

   Publisert:

   ) 1 556 874 000 2 655 000 4 533 000 226 000 400 000 320 000 352 000 52 000 121 000 Oslo og Akershus (-2019) 4 657 3 649 8 682 17 758 947 2 110 1 553 881 81 658 Oslo og Akershus (-2019) 9 485 9 269 18 013 73 083 2 883 5 583 3 936 1 391 135 2 296 Hedmark (-2019

   Statistikk
  • Store forskjeller mellom bransjene i detaljhandelen

   Publisert:

   . En viktig faktor bak nedgangen i enkelte bransjer denne måneden kan ha vært nedstenging av butikker i Oslo-regionen. Regjeringen innførte tiltak 23

   Artikkel
  • Kraftig nedgang i KPI i november

   Publisert:

   følge av de sosiale nedstengingene som ble innført i starten av måneden i Oslo og andre deler av landet. Figur 1. 12

   Artikkel
  • Høy formue blant norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   , samt andelen husholdninger som bor i «pressområder» med høye kvadratmeterpriser i 2018, her definert som kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bærum

   Artikkel
  • Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter

   Publisert:

   størst i de store kommunene, og spesielt i Oslo og Bergen finner vi betydelige forskjeller mellom bydelene. Forfatter størst i de store kommunene, og spesielt i Oslo og Bergen finner vi betydelige forskjeller mellom bydelene. Forfatter

   Artikkel
  • Stadig færre får fradrag for bompenger

   Publisert:

   . 2018 Til tabellen I rene antall, er det selvfølgelig Oslo som har flest med fradrag for bom- og fergeutgifter. Dette er fordi Oslo kommune er den mest folkerike kommunen i Norge. Om vi derimot ser på

   Artikkel
  • Disse kommunene har størst og minst inntektsulikhet

   Publisert:

   størst ulikhet trekker altså den nasjonale koeffisienten opp. Dette har sin naturlige forklaring i at spesielt Oslo har: Bærum 0,327 Oslo kommune 0,321 Asker 0,310 Frøya 0,298 Søgne 0,297 Gjerdrum 0,289 Stavanger 0,286 Nesna 0,277 Austevoll 0,275 Bykle 0,274

   Artikkel
  • Elektrisitetsprisene dempet KPI

   Publisert:

   årlig i KPI, i mars og september. For å fange opp endringene som har vært i Bergen og Oslo den siste tiden, har det også blitt gjort en måling for juni

   Artikkel
  • Renteutgiftene redusert tross økt boliggjeld

   Publisert:

   Oslo i perioden. Det kan isolert sett gi lavere samlet inntekt hvis denne nedgangen betyr at færre personer i husholdningen bidrar til den samlede

   Artikkel